Нарастващият недостиг на персонал може да нанесе съкрушителен удар на световната икономика и да застраши повечето индустрии, от производството до програмирането. Пандемията от коронавирус само засили негативната тенденция.

Снимка 575145

Източник: iStock

Големите загуби

Недостигът на персонал се наблюдава по целия свят. Подобна ситуация се наблюдава на пазарите на труда в повечето водещи страни, включително САЩ , Великобритания и Европейския съюз, Русия. Един от основните фактори за нарастващия недостиг на персонал по света е пандемията от коронавирус. Няколко години на мащабни ограничения коренно промениха навиците на хората. Десетки хиляди служители на големи, средни и малки компании загубиха работата си поради масови съкращения, стотици предприятия бяха принудени да затворят, а онези организации, които успяха да останат на повърхността, повечето от тях прехвърлиха персонала си на дистанционна работа.

В резултат на това пазарът на труда претърпя значителни промени след пандемията. Няколко години, прекарани извън стените на офиса, доведоха до отказа на работниците да се върнат в бизнес центровете. Дори заплахите за уволнение не помогнаха да се коригира ситуацията. Бързото навлизане на хиляди нови компании на пазара от своя страна позволи на хората да не се страхуват от загуба на работата си, тъй като намирането на нова работа стана много по-лесно. Нежеланието на хиляди служители да се втурнат в избора на нова работа превърна американския пазар на работодатели (има повече кандидати, отколкото свободни позиции) в пазар на търсещи работа (обратната ситуация).

До средата на ноември 2023 г. броят на обявените свободни работни места на пазара на труда в Съединените щати значително надвишава броя на кандидатите. Стефани Фъргюсън, директор на глобалната политика по заетостта и специалните инициативи в Търговската камара на САЩ, нарече проблема с недостига на работна ръка безпрецедентен. Според ведомството към средата на ноември 2023 г. в страната са били отворени 9,6 милиона свободни работни места, докато общият брой на безработните се оценява на 6,4 милиона души. Тоест, дори ако всички безработни искат да си намерят нова работа за една нощ, 3,2 милиона свободни работни места пак ще останат незаети в Съединените щати.

Все още не е възможно да се запълнят свободните ниши нито чрез привличане на мигранти от други страни, както беше направено преди, нито чрез увеличаване на заплатите, нито чрез създаване на специални курсове за преквалификация. Ситуацията се утежнява от факта, че по време на пандемията десетки хиляди американци са свикнали с месечните помощи (от $150 до $650 на седмица),и след няколко години на ограничения значителна част от гражданите успяха да спестят достатъчно, така че за да не бърза да си намери нова работа. Всички тези фактори, съчетани с общия недостиг на трудови ресурси, заплашват американската икономика със забавяне на растежа и намаляване на производителността на труда.

В разгара на пандемията 120 хиляди предприятия в САЩ затвориха , а повече от 30 милиона служители останаха без работа. В същото време още преди кризата милиони граждани напуснаха пазара на труда поради различни обстоятелства (пенсиониране, смърт поради болест, съкращения на работа). В резултат на това в момента общият размер на американския пазар на труда е намалял с 1,7 милиона граждани, въпреки създаването на 4,5 милиона работни места. Коефициентът на участие на работната сила (съотношението на заетите граждани към общото население) в Съединените щати спадна стабилно след началото на световната финансова криза през 2008 г. до срива през 2019 г. от 66 на 60 процента. През последните три години цифрата се е увеличила само с 2,7 процента.

Снимка 239791

Източник: iStock

Нарастващ недостиг на персонал, съчетан с масови съкращения на служители.

Ако през 2021 г. общо 47,8 милиона американци са напуснали работата си, то през 2022 г. - те вече са над 50 милиона. А за непълната 2023 г. 30,5 милиона работници в цялата страна подадоха молба за напускане. Мнозина не бързат да търсят нова работа: те се позовават на необходимостта да подобрят здравето си или да се грижат за децата. Те могат да бъдат мотивирани от увеличение на заплатите, но американските работодатели едва ли ще са готови за такава стъпка

Недостигът на квалифицирани работници е засегнал всички ключови сектори на американската икономика, от производството до програмирането. Експертите от Търговската камара на САЩ регистрират най-голям недостиг на персонал във финансовия и бизнес сектор. В тези индустрии повече от 60 процента от свободните работни места са били незаети. Малко по-добро е положението в развлекателния и хотелиерския бизнес - 45 на сто от обявите остават незаети. Производственият сектор, който загуби около 1,4 милиона работни места в разгара на пандемията, има общо 616 000 незаети позиции към август 2023 г. В същото време до 2030 г. до 2,1 милиона работни места може да останат незаети в този сектор, което ще причини трилион долара щети на американската икономика.

Американската икономика може да загуби 2,1 милиона работни места и 1 трилион долара в производството до 2030 г.

В идеалния случай по-активното участие на мигрантите би могло да се справи с нарастващия недостиг на персонал. Например доскоро само ИТ индустрията наемаше стотици хиляди програмисти и анализатори от Индия . Но поради масови съкращения 60-80 хиляди имигранти от тази страна се оказаха в неизвестност . Масов приток на нови мигранти на американския пазар на труда в средносрочен план не трябва да се очаква, подчертават от Търговската камара. Според Бюрото за преброяване на населението на САЩ максимумът е регистриран през 2015-2016 г., когато в страната са влезли общо 1,049 милиона мигранти. През 2020 и 2021 г. обаче тази бройкаа е била едва 247 хиляди души.

Търговската камара подчертава, че предвид продължаващото застаряване на населението и нарастващата технологична автоматизация, недостигът на работна ръка в САЩ ще нараства. Американските работодатели ще изпитват нарастващ недостиг на квалифицирани работници в продължение на няколко десетилетия. Решаването на този проблем е почти невъзможно поради естествения спад на населението и сравнително малкия брой млади поколения, чиито представители тепърва ще навлизат на местния пазар на труда.

Снимка 634319

Източник: EPA/БГНЕС

Ценните мигранти

Ако в САЩ недостигът на персонал се разпространи в ключови сфери на икономиката, то във Великобритания проблемът с недостига на висококвалифицирани кадри засегна в по-голяма степен сегмента на малките и средни предприятия (МСП). Според проучване на Федерацията на малкия бизнес, около 22 процента от МСП казват, че недостигът на персонал ще бъде "пречка за растежа на тяхната компания през 2024 г.". Най-засегнатите отрасли бяха информационният, комуникационният и високите технологии. В този бранш 38 процента от компаниите посочват проблем с наемането на персонал.

През последните няколко години Обединеното кралство, подобно на САЩ, отбеляза рязък спад в притока на мигранти. Но ако в САЩ това до голяма степен се дължи на негативните последици от пандемията от коронавирус, във Великобритания тази тенденция е провокирана от излизането на кралството от Европейския съюз. Brexit, който влезе в сила в началото на февруари 2020 г., доведе до рязко прекъсване на миграционните връзки с континенталните страни. Пандемията само засили динамиката. За да се усложни проблемът, много от европейските мигранти бяха наети във финансовия и банковия сектор на британската икономика. Стана много по-трудно да се заменят ценни специалисти в тези браншове, смятат експерти.

Недостигът на персонал засегна не само офис чиновниците, но и други отрасли - например строителния сектор. За разлика от американската, която повече или по-малко успя да се справи с кризата от 2022 г., в британската строителна индустрия почти половината от работодателите са изправени пред проблема с наемането на нови служители. Подобна е ситуацията и в производствения сектор - в този бранш представители на 28 на сто от фирмите съобщават за липса на персонал. Към проблемите на местния пазар на труда се добавя и фактът, че завършилите местни университети все повече получават работа, която не изисква висше образование. През последните 30 години делът на тези висшисти в кралството е нараснал от 31 на 42 процента, според анализатори от Института за фискални изследвания . Това може да се дължи на общо ускоряване на темпото на живот и увеличаване на цената му. При такива условия нуждата от "бързи" пари обикновено надвишава желанието за подобряване на уменията и получаване на специализирана работа.

Недостигът на висококвалифицирани кадри доведе до парадоксална ситуация на британския пазар на труда. Например недостигът на работна ръка в промишлеността проправи пътя за хора без висше образование да получат достъп до добре платена работа. Тази тенденция засегна особено компаниите в северните и централните части на Обединеното кралство. Това може да доведе до намаляване на качеството на извършената работа и увеличаване на разходите за управление.

Снимка 603402

Източник: iStock

Повече работа за същите пари

Ако във Великобритания предимно представители на малкия и среден бизнес заявиха, че растежът е застрашен поради липса на квалифицирани работници, то в страните от Европейския съюз големите предприятия също са изправени пред остър недостиг на персонал. Така нпаример, според резултатите от ноемврийско проучване на анализатори от социологическата служба Eurobarometer, 72% от представителите на големия бизнес признаха за висока нужда от топ персонал . Подобен проблем е характерен за всички категории МСП: 53% от микропредприятията, 65% от малките фирми и 68% от средните фирми съобщават за трудности при намирането на висококвалифициран персонал.

Най-остър дефицит на анализи е регистриран в технологичния сектор. Става дума за недостиг на механици, инженери и лаборанти. 42 процента от малките и средни европейски фирми са срещнали трудности при намирането на такива работници. Продължават проблемите с наемането на специалисти за обслужване на клиенти (администратори, продавач-консултанти). 23 процента от анкетираните казват, че на такива кандидати липсва необходимото ниво на умения. Всяка пета европейска компания съобщава за проблем с наемането на разработчици и технологични изследователи. Други 18 процента от местните компании са имали затруднения при намирането на висококачествени ИТ специалисти.

Снимка 287038

Източник: iStock

Последствията от острия недостиг на квалифицирани кадри за европейския бизнес

са трудни за оценяване, твърдят експерти. Продължаващият недостиг на кадри в региона ще доведе до значително увеличаване на натоварването на вече наетите служители, но заплатите им едва ли ще се повишат рязко поради увеличените бизнес разходи поради инфлацията и нарастващите цени на енергията. Така 48% от анкетираните казват , че техните служители вече са се сблъсквали с извънреден труд. Недостигът на квалифицирани служители също може да навреди на продажбите на малкия бизнес. Почти всяка трета компания отчита отрицателното въздействие на недостига на персонал върху разширяването на продажбите на продукти. Най-честите рискове също включват намаляване на общата печалба и рентабилност (по 25 процента), увеличение на производствените разходи (23 процента), спад в качеството на продуктите (22 процента) и намаляване на иновативните разработки (8 проц