За световната икономика петролът е първостепенен ресурс и предмет на един от основните и най-динамични пазари: винаги има активно търсене и предлагане, висока конкуренция и усъвършенствани механизми за регулиране. Страните производителки на течните въглеводороди изграждат дългосрочни стратегии и бюджети въз основа на петролния пазар, в определяна степен това се отнася и до държавите и компаниите потребители. Нарушаването на тези баланси е изпълнено с продължителни глобални кризи.

Но доколко сме зависими от петрола и ще можем ли напълно да го изоставим?

Какви са по-близките и по-далечните перспективи пред "черното злато" в светлината на съвременните световни технологични тенденции, пише в статията на RBC trends.

Снимка 219940

Източник: iStock

Какво означава петролът за индустрията и икономиката?

Нефтът играе ключова роля по време на Втората индустриална революция през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век. Тогава - през 1859 г. - се ражда петролната индустрия, съчетаваща добива и преработката на нефт. Тази година е основаването на Pennsylvania Rock Oil, първата петролна компания в американския щат Пенсилвания.

Първоначално от петрола се е правил керосин, който масово се е използвал за осветление. И след това идват различните видове горива, особено търсени с развитието на автомобилната индустрия, железопътния транспорт и авиацията. От средата на 20-ия век петролът заема и водещо място като важна суровина за химическата индустрия.

Но към края на 20-ти век ролята на петрола започва забележимо да намалява: появяват се алтернативни източници на гориво и енергия, а Четвъртата индустриална революция се основава на напълно различни фактори. Основните "двигатели на прогреса" вече са дигиталните технологии, а световната индустрия се стреми към най-екологичните алтернативи на петрола.

Снимка 253049

Източник: iStock

Защо петролът никога няма да свърши

‎Ето мнението на Артем Козионов, научен сътрудник в Руския държавен университет за нефт и газ.

  • Все още не знаем как се образува петрола. Има 2 теории за това: органична и неорганична. Привържениците на първата смятат, че въглеводородите са се появили в древността от органична материя и планктон под въздействието на високи температури и налягане. Вторите смятат, че нефтът се е образувал на големи дълбочини в мантията на Земята поради сложни химични реакции. Но и двете теории казват, че петролът е възобновяем.
  • Нефтът не винаги произхожда от мястото, където се добива. Това също следва от теориите за неговия произход и означава, че най-новите методи за разработка ще позволят нефтът да се добива отново и отново в правилните количества;
  • Човечеството експлоатира по-малко от половината от световните петролни запаси. Дори при интензивно производство в нефтени находища ние извличаме само малка част от въглеводородите;
  • Петролът не се добива от всички открити находища. Много от тях все още са слабо проучени и неусвоени;
  • Много находища все още не са открити.

Допълнителен фактор в тази насока е, че производството на петрол е ограничено от международни организации като ОПЕК и Международната агенция по енергетика.

Снимка 539007

Източник: iStock

Петрол срещу алтернативни източници на енергия

Възобновяеми енергийни източници: Именно към тях активно се насочват най-големите енергопотребяващи страни, считайки този начин на производство на енергия за по-екологичен. Втората причина за преминаване към алтернативни източници е да се спре зависимостта от държавите, които използват петрола за геополитически цели.

Недостатъци на възобновяемата енергия:

  • ВЕИ са евтини за производство, но скъпи за предоставяне до потребителите. Според Международната агенция по енергетика преносът на енергия, получена от вятъра, е 3 пъти по-скъп, отколкото от въглищна централа. Същото може да се каже и за ядрената енергетика. Това се дължи и на факта, че е възможно да се извлича енергия с помощта на възобновяеми енергийни източници само далеч от населените места - тоест основните потребители. Цяла инфраструктура за електропренос трябва да бъде преустроена;
  • Нестабилност на източника. Можете да получите енергия от вятъра само 25-35% от времето, от слънцето - 10-25%. Нивото на контрол в такива енергийни мрежи също е много по-ниско, а мощността трудно се стабилизира;
  • Съвременните батерии все още не могат да акумулират достатъчно енергия от възобновяеми енергийни източници, за да могат да я използват, докато станциите не работят.
  • За изграждане на станции за производство на енергия от алтернативни източници са необходими все същите въглеводороди, които засега няма какво да заменят;
  • И накрая, и най-важното, алтернативните източници на енергия все още не покриват всички нужди. В момента основното им предимство е екологичността и бързата възобновяемост.

Кога ще се откажем от петрола?

Днес петролът все още е гориво номер 1 в света: делът му в потреблението е 31%, което е по-високо от въглищата, газа и възобновяемите източници. Но това вече е с 14% по-малко, отколкото в началото на 70-те години на миналия век, на върха на развитието на индустриалната икономика. Отчасти повлияни от ограниченията върху добива на петрол, въведени за първи път през 1973 г. от ОПЕК за борба с петролната криза.

Някои експерти смятат, че до 2050 г. търсенето на суров петрол ще намалее до 14 милиона барела на ден (прогноза за 2021 г. - 96,7 милиона барела на денонощие).

Потреблението на суров петрол за енергийни нужди ще спадне от 11 на 4 милиона барела на ден. Фактът, че международните организации се стремят да рециклират до 75% от цялата пластмаса, също ще играе роля за спада на търсенето. Това от своя страна ще намали нуждата от нови пластмасови изделия, които също се произвеждат от петролни продукти.

Снимка 328611

Източник: Arabian Business

Търсенето на нефтохимикали - тоест рафинирани продукти - напротив, ще нарасне до 2 пъти през следващите 20-30 години. През последните 10 години то се е увеличило с 50%, поради бързия растеж на градската инфраструктура в САЩ, Канада, Япония, Китай и Южна Корея.

Потреблението на петрол в строителството и селското стопанство ще се увеличи, ако ръстът на световното население остане на същото ниво. До 2050 г. тези индустрии ще консумират 46% повече петрол от сега: 28 милиона барела на ден.

Други експерти отбелязват въздействието на пандемията, която доведе до срив в търсенето на петрол, но в бъдеще всичко ще се върне към предковидните показатели, главно поради развиващите се страни.

Най-големите световни доставчици на петролни продукти все още не са стигнали до общ сценарий за бъдещото развитие на отрасъла. Например Exxon удвоява производството си в очакване на устойчив растеж на търсенето на петрол и газ. В същото време BP, напротив, преминава към възобновяеми енергийни източници.

Но всички са съгласни, че петролната индустрия сега преминава през един от най-трудните си периоди от 60-те години на миналия век. В същото време пикът на търсенето на петрол вече е преминат, а за газ ще дойде през следващите 5 години. Стратегията на петролния пазар със сигурност ще се промени. Но ще видим глобално отхвърляне на петрола не по-рано от 20-30 години, включително поради фактори, свързани с околната среда. Например, производството на 1 кг литиево-йонни батерии, които захранват електрически автомобили, води до емисии на 2,5 кг CO2 еквивалент. При извличане на 1 кг нефт това число е 0,15 кг.

Артем Козинов добавя, че въглеводородите са уникални с високата си енергийна ефективност поради специални химични връзки. Следователно през следващите 80-100 години нефтът и газът гарантирано ще останат основни източници на енергия.