Време е да погледнем и към съветите, давани от някои от най-успешните инвеститори на всички времена.

Какво съветва Бъфет?

И все пак нека да погледнем как Бъфет подбира своите инвестиции, което със сигурност би било полезно за всеки инвеститор.

Както вече уточних, Бъфет принадлежи към така наречените "инвеститори в стойност" - стратегия, популяризирана от неговия учител и ментор Бенджамин Грахам. Тази стратегия гледа основно на вътрешната стойност на една компания вместо към цените на акциите й и техническите показатели.

Определянето на вътрешната стойност на една компания изисква дълбоко разбиране на нейния бизнес и фундамент и много, много работа, свързана с анализ на финансови отчети и на различни фундаментални фактори.

Веднъж определена вътрешната стойност се сравнява с настоящата цена, при която се оценява компанията от пазара и при наличието на сериозен дисконт (вътрешната стойност е далеч над цената, при която се търгува компанията) се купуват нейните акции.

Ето някои ключови съотношения и фактора, съблюдавани от Бъфет, при избора на "подценени" компании:

1. Как се е представяла компанията?

Бъфет търси компании предоставящи на инвеститорите дълга и продължителна възвръщаемост на собствения капитала (ROE). Колкото по-високо е това съотношение, толкова по-добре. Бъфет препоръчва инвеститорите да гледат за съотношение над 15%.

2.Колко задлъжнели са компаниите?

Бъфет не харесва особено задлъжнелите компании. Той следи нивото на задлъжнялост съпоставено със собствения капитал. Всяко ниво на съотношението над 1 е тревожен сигнал за "инвеститора в стойност". В допълнение важно е дали ръстът в приходите идва вследствие от увеличаването на ползвания капитал или е генериран от други фактори.

3. Какви са маржините на печалбите?

Бъфет търси компании с добър маржин на печалбата. Особено позитивен сигнал е, когато този маржин се повишава през последните години. Важно е да имате данни за повече години, за да можете да проследите дългосрочния тренд по този показател.

В допълнение Бъфет открива ценност и в съотношението цена-счетоводна стойност, както и в бъдещото съотношение цена-печалба (на база прогнозираната за следващата година печалба).

4. Колко уникални са продуктите на компанията?

Друг важен за Бъфет показател са продуктите и услугите на компанията и колко уникални са те. Възможно ли е тези продукти или услуги лесно да бъдат заменени от потребителите и какъв е прагът за навлизане в сектора. Това са все важни въпроси за "Оракула от Омаха". Има ли компанията конкурентни предимства?

5. При какъв дисконт се търгуват акциите

Това е един от най-критичните фактори за вземане на решение да се инвестира или не в акциите на една компания.

Ако компанията е лидер, разполага с добри продукти и услуги, които е трудно да бъдат заменени, няма голям дълг съотнесен към капитала и се търгува с дисконт спрямо вътрешната си стойност, то тя е идеалният кандидат за портфейла на Бъфет. А защо не и за вашия?

6. Какъв е мениджмънтът на компанията?

Фондацията на Сорос съкращава 40% от персонала си

Фондацията на Сорос съкращава 40% от персонала си

"Отворено общество" ще е "по-гъвкава организация" с 320 служители по-малко

Какво съветва Джордж Сорос?

Той се отличава с уникалната способност да разпознава регионални и глобални трендове и да залага на тях с много детайлни и ливъриджни стратегии. Много често Сорос се проявява като краткосрочен спекулант, който прави особено големи по размер залози за настъпването на определено събития. Пример за това, бе миналогододишния залог на инвеститора за понижение на щатските индекси. Той направи това разбира се на ливъридж и използвайки сложна система от финансови деривати.

Сорос обаче, е изключително гъвкъв и адаптивен, което всъщност му е помогнало да натрупа и съхрани богатството си. С годините, той се е научил да разпознава моментите когато греши и да се учи от грешките си. След като осъзна грешката си и след една значителна загуба от късия си залог на щатските индекси, Сорос не се покелеба да приключи с късите си позиции, вместо да се заинати, по подобие на някои инвеститори (визирам Бил Акман и историческата му инвестиция във фармацевтичната компания Valeant). Както самият той казва "Най-големият ми учител са грешките ми".

Сорос е привърженик на теорията за хаотичност на финансовите пазари и това, че те са зависими от професионалните и индивидуалните трейдъри, които купуват, или продават активи на тях. Да капитализира от емоциите и въздействието на емоциите върху инвеститорите, е нещо, което Сорос прави много добре и то от много време насам.

Инвестиционният модел на Сорос обаче, е труден за прилагане и следвани, заради сериозния емоционален момент и импулсивни и хаотични решения, на който се базира. Тоест, за разлика от Бъфет, Сорос няма ясни инвестиционни правила, които да следва и които и индивидуалните инвеститори могат да заимстват от него.

5-те най-големи японски търговски компании, в които Бъфет увеличи дела си

5-те най-големи японски търговски компании, в които Бъфет увеличи дела си

След САЩ, Япония е страната, където легендарният инвеститор има най-големи инвестиции

Какво съветва Стенли Дръкенмилър?

Цялата инвестиционна философия на този велик инвеститор, е обобщена в едно него прословуто изказване. Ето го и него:

"Първото нещо, което чух, когато влязох в този бизнес, не от моя ментор, е че биковете правят пари, мечките правят пари, а прасетата ги колят. Тук съм, за да ви кажа, че аз бях прасе. И дълбоко съм убеден, че единственият начин, за да реализираш дългосрочна възвръщаемост в този бизнес, е да си прасе. Смятам, че диверсификацията и всички други неща, на които ни учат в бизнес училищата днес, най-вероятно са най-подвеждащото нещо. Ако погледнете към великите инвеститори, колкото и различни да са те - Уорън Бъфет, Карл Айкън, Кен Лангон, те са много концентрирани в залозите си. Те виждат нещо, подходящо за инвестиции, и залагат и къщите си на него. Това е и моят начин на инвестиране. Такива възможности обаче се виждат относително рядко - може би веднъж или два пъти в годината...Основната грешка според мен, която 98% от портфейлните мениджъри или индивидуалните инвеститори правят е, че те имат усещането, че трябва да са на пазара непрестанно. Ако наистина видите изключителни възможности за инвестиции, то трябва да сложите всички яйца в една кошница и после трябва да следите тази кошница много внимателно.", коментира Стенли Дръкънмилър по време на инвестиционна конференция в Ню Йорк през януари на 2015 година.

Всъщност може би има причини Дръкънмилър да е отявлен противник на диверсификацията. И голяма част от тези причини най-вероятно се коренят в недостатъците на диверсификацията, която традиционно така горещо се препоръчва на инвеститорите.

На първо място, диверсификацията повишава сериозно таксите и комисионите. А те често са широко пренебрегван фактор от инвеститорите. Този род разходи обаче може сериозно да "ядат" от доходността ви. Особено с пълна сила важи това, ако инвестираните суми не са особено големи или пък търгуват твърде много.

А широката диверсификация или покупката на малки количества акции от различни компании е действие, което е обвързано с плащането на големи такси и комисиони.

Обикновено онлайн брокерите таксуват клиентите си на сделка. Плащаната такса варира в широки граници и често може да е с някакъв минимум от примерно пет или десет долара.

А сега сметнете колко ще ви струва да си купите акциите на 50 компании и после да ги продадете. При комисиона от 5 долара на сделка това прави 500 долара под формата на такси и комисиони. Ако имате портфейл от 10 000 долара, това автоматично означава с 5% по-малка доходност!

Диверсификацията ще ви принуди да ребалансирате портфейлите си по-често. Ако сте избрали някаква инвестиционна схема, подходяща за рисковия ви профил, като например инвестиране на 80% от средствата ви в акции, а останалите в облигации, то когато имате твърде много позиции, ще ви се налага по-отблизо да следите и да балансирате портфейла си.

В такава ситуация освен допълнителното време, което ще трябва да отделяте, ще трябва да правите още много сделки, което се превръща в още такси и комисиони за вашия брокер.

Диверсификацията намалява съществено възвръщаемостта ви. Съвместно изследване на The Wall Street Journal и Morningstar, сочи че портфейл, съставен от 70% щатски акции и 30% щатски облигации, е реализирал доходност от 9.1% на година, за последните 20 години.

Легендарният инвеститор Джеръми Грантъм прогнозира балон на пазара като през 1929 година

Легендарен инвеститор: пазарът е създал "идеална буря" за спукване на балони. Той прогнозира крах като през 1929 г.

Джеръми Грантъм алармирa, че пазарът е създал "идеална буря" за спукване на балони

За сравнение доста по-широко диверсифициран портфейл, насочен в 40% щатски акции, 20% щатски облигации, 10% чуждестранни акции от развиващите се пазари, 10% в международни облигации и останалите разпределени в микс между развиващите се пазари, суровини и хеджфондове, е донесъл годишен доход от 8.8%.

Диверсификацията повишава шансовете да държите твърде много от грешната инвестиция. Понякога диверсификацията е само привидна. Обвързаността между различните класове активи в световен мащаб е по-голяма от всякога.

Или казано по друг начин инвеститорите могат да си мислят, че са съставили широко диверсифициран портфейл, но на практика да са с голяма експозиция към грешните активи, сектори, отрасли или пазари.

Един пример, ако имате инвестиция в индексен фонд базиран на S&P 500, то вие съответно държите 3.08% от инвестициите си в акции на Apple Inc, 2.40% в Microsoft Corporation и 1.53% във Facebook Inc. Ако добавите фонд базиран на технологичните компании, то на практика повишавате експозицията си към същите компании, които вече посочихме.

И накрая, но не на последно място благодарение на диверсификацията, трудно ще следите толкова позиции и то по най-добрия начин. Инвеститорите ще трябва да следят огромен брой компании, което практически е почти невъзможно!

Какво съветва Дейвид Тепър?

Едно от най-значимите качества на Тепър, което го поставя пред всички останали инвеститори, е способността му да различава важната информация от шума, с изключително високо ниво на убеденост в сравнение с останалите.

Тепър обича да е първият на Уолстрийт, който влага пари в определен сектор или асет клас, обект на сериозни разпродажби. И макар да харесва силно обезценили се активи, гениалният инвеститор, е привърженик на стойностното инвестиране, чиито основен представител е и Уорън Бъфет.

Най-предпочитаните от Тепъ инвестиции са така наречените "асиметрични инвестиции". Или такива с ограничен потенциал за спад и неограничен за ръст.

Следвайки този подход, инвеститорът е имал през годините позиции, които често са се утроявали и дори учетворявали. Търсенето на асиметрични инвестиции, е най-добрия подход за инвестиране, според Тепър.

Разбира се този начин на инвестиране, крие и известни рискове. А именно активите да продължат още известно време в противна на неговата посока. Това обаче, не го притеснява. Нещо повече, всеки път, когато инвеститорът е приключвал годината с 22% или повече загуба, през следващата година е възстановявал загубата, при това многократно.

Една от най-лошите години за Тепър е 1998. Той е първият фонд, насочил се към Русия и развиващите се пазари след дефолта на страната. Тепър обаче е прибързал и фондът му е загубил 30% на инвеститорите през тази година. Следващата година обаче руският пазар и този на развиващите се страни са му донесли 76% доходност.

Друг сериозен удар за фонда му е през 2002 година. Отново той е един от първите фондове, насочили се към телекомуникационните компании след фалита на WorldCom. И отново избързва, отчитайки загуба от над 24%. Следващата година обаче му носи доходност от 180%.

През 2008 година, след финансовата криза, Тепър смята, че икономиката е в по-добро състояние и агресивно купува акции на финансови и технологични компании. Отново бърза и регистритрира загуба от 26%, отново последван от добра година и доход от 165%.

Въпреки че изминалата година бе кошмарна за хеджфондовете, Тепър е успял да регистрира доходност от 11%, преди такси, биейки по доходност S&P 500, както и почти всеки хеджфонд на планетата. До голяма степен успешният му къс залог върху еврото допринася за положителния резултат.

Най-добрият инвеститор, за когото никога не сте чували

Най-добрият инвеститор, за когото никога не сте чували

История за успехите на един 84-годишен милиардер

И макар Тепър рядко да се появява в интервюто и в медии, това се случи наскоро, като той даде интервю пред финансовото издание Forbes. Ето какво мисли в момента гениалният инвеститор за пазара: "Щатските акции се повишат".

Определено това мнение е далеч по-различно от мнението на много пазарни експерти, предричащи срив за пазарите.

Според Дейвид Тепър, позицията на Фед е резонна. Отново е налице сериозно различие с мнението на много други портфолио мениджъри, включително и Станли Друкенмилър, които са особено критични към резерва.

Какво съветва Джеси Ливърмор?

Джеси Ливърмор е може би един от първите и най-велики спекуланти в историята. Това, което до голяма степен обобщава инвестиционната стратегия е едно негово изказване. "Никога не е бил начинът на мислене този, който ми е изкарал най-големите печалби. Винаги е било търпеливото изчакване. Разбрахте ли това? Спокойното ми стоене. Не е трик да си прав на пазара. Винаги ще окриете ранни бикове в "бичи трендове" и ранни мечки в "мечи трендове". Те обаче не са изкарвали пари в крайна сметка. Хората, които притежават качеството и да са прави и да са търпеливи, са голяма рядкост. Смятам, че това е едно от най-трудните неща, които инвеститорите могат да научат. Истината е, че милионите идват много по-лесно при трейдърите, които знаят как да търгуват, отколкото стотиците долари, в дните по време на тяхното невежество".

Всъщност този цитат, до голяма степен обобщава една от най-големите грешки на всички инвеститори - свръхтъргуването. Последното е в основата на колосалния неуспех на много трейдъри. Както казва Ливърмор, трябва да сте търпеливи и да можете да изчаквате най-подходящия момент за влизане в сделка. Но това не е достатъчно, за да е успешна сделката и да се възползвате в най-голяма степен от тренда. Трябва търпеливо да можете да чакате и докато позицията ви се движи във ваша посока.

Ливърмор се обявява за ранното ограничаване на загубите, както и за това, че спекулантите не бива да се превръщат в инвеститори. Тоест, когато движението е срещу тях, те трябва безцеремонно да затварят позициите си, а не да ги оставят да им донесат "непреодолима загуба". Той ранно идентифицира и друга основна инвеститорска грешка - склонността им да осредняват загубите. Или да добавят към губещи позиции.

Джеси Ливърмор е може би първия човек, който формулира формулата за успех на финансовите пазари. Той препоръчва на инвеститорите никога да не купуват една акция, само защото е паднала прекалено много, известно в съвременните финансови условия като "опити да се хване падащ нож". И на второ място, съветва инвеститорите да купуват акции, след като направят нови върхове. Тоест, популярното в техническия анализ към днешна дата "търгувай при пробив на тренда".

Два са критичните фактори за успех на фондовите пазари. На първо място - способността да се откриват и купуват подценени (а не поевтиняли активи, заимствано от Уорън Бъфет); и на второ - активите да са доказали, че е налице трайна промяна в посоката им на търговия.

Още цитати от Джеси Ливърмор

Ето някои от най-впечатляващите цитати от гениалния инвеститор, които заслужават внимание и могат да бъдат открити в Wikipedia:

"Фондовият пазар никога не е очевиден. Той е направен така, че да заблуждава повечето хора в по-голяма част от времето."

"Участвайте на пазара само когато всички фактори са на ваша страна. Никой не може да участва през цялото време и да печели. Има моменти, когато трябва да сте напълно извън пазара поради емоционални и икономически причини".

"Не използвайте думите "бичи" или "мечи". Тези думи определят твърда посока на пазара за по-продължителен период от време. Вместо тях използвайте "възходящ тренд" и "низходящ тренд", когато говорите за посоката на пазара, към която се е насочил според вас".

"Играта на спекулацията е най-забележителната игра в света. Но тя не е игра за глупавите и интелектуално мързеливите хора, за хората без емоционален баланс и за тези, които искат да забогатеят бързо. Те ще умрат бедни."

"Единственото нещо, което трябва да прави човек, когато греши, е да ограничава загубите си бързо и без колебания. Не губете време. Когато акцията се понижи под психологическия стоп, продавайте незабавно."

"Контролът на емоциите е най-важният и критичен фактор в играта на пазара. Никога не губете контрол над емоциите си, когато пазарът е срещу вас. Не бъдете прекомерно самоуверен след печалби или пък твърде наплашен след загуби."

"През всички периоди хората на практика реагират по един и същ начин на пазара в резултат на алчност, страх, надежда и отчаяние."

"Следете пазарните лидери или акциите на тези компании, които са регистрирали най-голям ръст по време на възходящ цикъл. Там е купонът и най-вероятно там ще изкарате своите печалби. Както се движат тези компании, така се движи и пазара."

"Да не се облагодетелствате от дозата си късмет на фондовия пазар, често е грешка."

"Няма нищо ново на Уолстрийт или нищо ново, свързано с пазарните спекулации. Това което се е случвало в миналото, ще се случва отново и отново, и отново. Това е така, защото човешката природа не се променя."