В страните от Стария свят няма естествен прираст на населението, пише „РБК Дейли". Ръстът на жителите на земята се обезпечава от държави, които по класификациите на ОНН се отнасят към слаборазвитите. Очакванията са, че към 2012 година числеността на населението ще надхвърли 7 милиарда души. В същото време жителите на Европа ще намаляват.  

Към 2050 година се очаква броят на хората на европейския континент да е 685 милиона. Данните са записани в доклад на Бюрото по информация за населението. Според експертите слаборазвитите страни, към които се причисляват държави от Африка, Централна и Латинска Америка, Океания през 20 век са дали 90% от прираста на населението на планетата.

През последните години учените отчитат ръст на популациите в Третия свят - от 1999 година числеността на планетата е нараснала с повече от 600 милиона души. Причината за това е спадът на смъртността в тези страни, в следствие на улеснение достъп до медицински услуги.  

Специалисти смятат, че до 2009 година числеността на хората в Африка ще се увеличи с 33 милиона и ще достигне 1 милиард. Към 2050 жителите на Африка ще нараснат до 2 милиарда.

Очаква се Латинска Америка след 42 години да достигне 778 милиона. Най-големият прираст безспорно ще даде Азия. През 2050 година този континент вместо сегашните 4 милиарда ще бъде населяват от не по-малко от 5,5 милиарда души. Причината за това ще бъде не Китай, където ще започне да действа формулата „едно семейство - едно дете", а Индия.

Ако в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия през 2050 година се отчете прираст на населението в следствие на имиграцията, то в Европа няма да се наблюдава такъв процес. Отрицателният прираст експертите обясняват  с рязкото застаряване на населението. 20% от населението на Италия се състои от възрастни хора, докато в Хаити числото на старите хора е едва 4%. Според доклада през 2050 година населението ще е 9,3 души, 86% от които ще живеят в слаборазвитите страни в  Африка, Азия и Латинска Америка.  

По изчисление на учените 3,5 милиарда души ще усещат дефицит от водни ресурси през 2050 година. Ще се почувства още по-остър дефицит от храна. От 30 до 65% от хората в слаборазвитите страни живеят в условията на перманентен глад.