Днес стартира първичното публично предлагане на акции на търговският гигант „Химимпорт".
На проведената пресконференция, представители на холдинговото дружество заявиха, че чрез новата емисия акции ще бъде увеличен капиталът на дружеството от 118.9 млн. лева на 130 млн. лв.

Публичното предлагане на акциите ще продължи 14 дни, инвестиционният посредник е Централна кооперативна банка.

Средствата, които ще бъдат набрани от увеличението на капитала „Химимпорт" планира да използва за инвестиции основно във финансовия сектор.
Предстои създаването на взаимни фондове, които ще бъдат ориентирани към дребния инвеститор.

От „Химимпорт" заявиха, че имат амбициозни планове в сектора на транспорта. Сред тях е участието в процедурата за приватизация на „България Ер" чрез 100% неговата компания „Хемус Ер".
Припомняме, че в борбата за националната ни авиокомпания останаха само „Хемус Ер" и италианците от „Еър Уан".

„Хемус Ер" притежава 11 западни самолета, 9 от които - собствени и се превръща в най-голямата авиокомпания в България, изтъкна Димитър Павлов, изпълнителен директор на „Хемус Ер".
Хемус Ер си е поставила за цел консолидация на авиокомпаниите и се надяват на честна процедура при приватизацията на България Ер

Амбициите на „Хемус Ер" включват и превръщане на летище „София" в летище - HUB (разпределителен пункт).
Сега София е единствената столица в Европа, чието летище вместо за разпределение на трафик, е за изходен трафик, поясни Димитър Павлов.

В структурите на „Химимпорт" работят над 3500 човека, дружеството има над 44 водещи предприятия и фирми в различни сектори - финансовия, застраховането, пенсионно-осигурителния сектор, транспорта, добив и търговия с нефтопродукти и природен газ, производство, преработка и търговия със зърнени храна и растителни масла.

„Химимпорт" управлява активи в размер на 1.118 млрд. лв. и приключва 2005 година с 30 млн. лв. печалба.

Прогнозираният размер на печалбата за тази година от 38 млн. лв. според ръководството на дружеството ще бъде преизпълнен.

Не по-малко амбициозни са и плановете на друга структура от портфейла на „Химимпорт" - параходство „Българско речно плаване". До края на тази година се подготвя брегова база на параходството с терминал за товари на зърнобизнеса и преработката на горива.

За следващите 5 години е планирано да бъдат инвестирани 25 млн.евро.
Предвижда се закупуване на танкери, металовози и други кораби.
В началото на 2007 година се предвижда продажба на 10% от акциите на параходството.

Около Варна ще бъде изграден завод за биоетанол, съобщиха още от ръководството на „Химимпорт".

Тяхното предприятие за изкупуване и преработка на селскостопанска продукция „Слънчеви лъчи"-България изгражда най-голямата рафинерия за маслодайни култури в страната, която ще е с капацитет 400 тона за денонощие.
Това е свързано с евроинтеграцията и новата енергийна политика на ЕС, която залага на биогоривата.

Предвижда се изграждане на инсталация за биодизел, която ще преработва около 250 000 тона маслодайни култури и ще прави 100 000 тона биодизел.
Бъдещият завод за биоетанол ще бъде изграден върху 60 декара площ и ще работи изключително високотехнологични машини.

Очаква се 2007-2008 година заводът да бъде пуснат в действие. Приблизителната стойност на инсталация за биоетанол е около 50 млн.евро.
Биоетанолът се използва като заместител на гориво. Това е дехидратиран спирт.