Според индекса за управление, публикуван от фондация Мо Ибрахим, институция, занимаваща с популяризирането на доброто управление в Африка, остров Мавриций е най-добре управляваната африканска държава.

През 2000, 2002 и 2005 год. (от когато датират и последните данни) политиката на управление на 48 африкански държави бе оценена съгласно 58 критерия. Част от тях включваха сигурност, човешки права, икономическа стабилност, законност, бедност и здравеопазване.

Оказа се, че малките островни държави като Мавриций и Сейшелските острови са добре управлявани. Същото се отнася и за държавите с отворена към света икономика като ЮАР.

Не е учудващо, че на последно място се нарежда Сомалия, кято в продължение на 14 години, тоест от 1991 год. насам, не е имала нормално функциониращо правителство.

Всеизвестна е и ситуацията в Зимбабве, където под прага на бедността живеят 12.5 млн. души. За сравнение - последното преброяване, проведено в Зимбабве през януари 2005 година сочи, че в страната живеят 12 746 990 души... Официалните данни за инфлацията в Зимбабве са най-високите в целия свят. В опит да разреши проблема, националната банка деноминира националната валута, премахвайки три нули от банкнотите. Оказа се, че тази мярка има нищожно влияние върху стабилизацията на финансовата система в страната.

Руанда е държавата реализирала най-голям напредък като през 2000 год. тя се придвижва 18 места по-напред в класацията.