Агенция за събирания на вземания ЕАД (АСВ), която е част от норвежката B2Holding, остава за втора поредна година на първенец по размер на активи в сектора, пишат от фирмата в прессъобщение.

Спрямо данни от одитирания отчет на компанията в края на 2018 година АСВ е увеличила активите си до над 118 милиона лева, което е почти двойно повече в сравнение с предходната 2017 година.

За този ръст допринася една от най-големите сделки за изкупуване на необслужвани кредити в България през миналата година - тази между АСВ и Уникредит Булбанк. В края на септември 2018 година банката продаде на АСВ портфейл с необезпечени и обезпечени заеми на физически лица, малки, средни предприятия и корпоративни клиенти с номинална стойност от близо 500 млн. лв.

АСВ отбелязва и стабилен ръст на приходи - с близо 35% спрямо 2017 година, достигайки до 27.4 милиона лева.

На годишна база компанията приключва 2018 година с печалба след данъци от около 8 милиона лева, което означава, че ръстът на печалбата е около 28%.

"Най-лошите" длъжници са във Видин и Добрич, "най-добрите" - в Панагюрище и Пазарджик

"Най-лошите" длъжници са във Видин и Добрич, "най-добрите" - в Панагюрище и Пазарджик

От юни тази година АСВ има нов изпълнителен директор и член на борда на директорите - Димитър Бончев, който преди това е бил директор "Бизнес развитие" в компанията. Бончев поема поста от Нина Станчева и Мартин Деспов, които остават в борда на директорите на АСВ. Позицията на директор "Бизнес развитие" се заема от Зорница Банкина.

"Силният ръст във финансовите ни резултати през изминалата година отразява динамиката на пазара на изкупуване на вземания в България и доверието, което бизнес партньорите ни гласуваха. Той кореспондира с големия инвестиционен капацитет, който изградихме, благодарение на мажоритарния ни собственик B2Holding, както и с високата продуктивност, постигната от екипа на АСВ в управлението на основните процеси вътре в компанията. Все по-голяма част от бизнеса осъзнава колко е важно да работи със специализирана в изкупуването на вземания компания, разполагаща със солиден екип от професионалисти, добра репутация и способна да поддържа коректни отношения с клиентите, които имат финансови затруднения и неплатени задължения. Миналата година беше рекордна по отношение на изкупения дълг в България - 1.9 млрд. лв. През тази година очакваме сходни или още по-високи обеми, като предвиждаме да се запази тенденцията банките да продават портфейли по-рядко, но по-големи като стойности, а небанковите финансови институции - по-често, по-малки стойности и на по-ранен етап от възникването на просрочието. Все по-популярни на пазара стават и продажбите на просрочени задължения чрез рамкови споразумения, в които АСВ за поредна година е абсолютен лидер - с 8 активни договора за регулярни прехвърляния", коментира Бончев.

Снимка 436931

Източник: АСВ