Обезщетенията при пенсиониране на служителите на Държавно предприятие"Ръководство на въздушното движени" (РВД) започват от малко над 70 хиляди лева, като най-солидните се доближават до 250 хиляди лева. Това стана ясно от отговор на министъра на транспорта Николай Събев на въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Според документа през 2017 г. четирима ръководители на полети са получили обезщетение в размер на общо 979 122 лева или средно по около 244 780 лева. Шестима авиоинжинера са получили общо обезщетение в размер на 634 105 лева или средно по около 105 684 лева.

РВД с нова кампания за набиране на ръководители на полети

Търсят кандидати за една от най-добре платените професии у нас

Сред изискванията към желаещите е да не са навършили 30 години и да владеят добре английски език

Други шестима авиодиспечери и авиометролози са били обезщетени за пенсионирането си средно с по около 103 974 лева. През същата година 8 души оперативен персонал са получили обезщетения в среден размер от 70 772 лева. Така през 2017 г. общият размер на обезщетенията в РВД за пенсиониране е възлизал на 2 803 254 лева.

През следващата година пенсионираните ръководители на полети били 12, а средното им обезщетение е възлизало на 224 159 лева. През тази година общият размер на обезщетенията за пенсиониране на 36 служители минал 5 милиона лева.

Отговорните за въздушния трафик в България търсят кой да ги застрахова срещу грешки

Отговорните за въздушния трафик в България търсят кой да ги застрахова срещу грешки

Прогнозната сума на търга е 1 590 000 долара

През 2019 г. сумата на обезщетенията на 35 души била 4 515 374 лева, а през 2020 г. нови  25 пенсионера получили 3 220 578 лева. Миналата година пенсионирани били общо 34 души от предприятието, а обезщетенията им възлизали общо на 4 438 738 лева.

Впечатление прави, че през годините средният размер на обезщетенията плавно намалява. Например през 2017 г. РВД-та са получавали средно по 244 780 лева, през 2018-а по 224 159 лева, през 2019 г. - 211 364 лева, през 2020-а сумата намалява до 153 811 лева, а през 2021 г. размерът им е бил 167 316 лева. 

Важно е да отбележим, че съгласно Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Тези размерите на обезщетенията се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.

Задръстване в небето над България

Задръстване в небето над България

Очакваният ръст на въздушния трафик в българското въздушно пространство е с около 40 на сто

РВД има собствен регламент по силата на колективен трудов договор, който е в сила от 1996 година. Според него, при пенсиониране служителите на РВД получават обезщетение, равно на броя отработени години в дружеството, умножен по последното брутно месечно възнаграждение. Такива обезщетения се изплащат само на служителите на трудов договор в предприятието, но не и на Управителния съвет и на генералния директор на РВД.  

Министърът на транспорта подчертава, че РВД не ползва бюджетни средства, а се финансира изцяло от приходите от такси за предоставено аеронавигационно обслужване.