В Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите за рехабилитацията на близо 62 км републиканска пътна мрежа по „Транзитни пътища V". В лот 23Б от програмата са следните обекти: участък 1 - рехабилитация на път II-62 Дупница - Самоков ; участък 2 -  Ковачевци - Поповяне,   Рельово - Алино , път III-6205 /Клисура-Самоков/ - Белчински бани; участък 3 - проектиране и рехабилитация на път I-6 Кюстендил - Перник от км 34 км  до км 44.

Отворените оферти по реда на постстъпването им в деловодството на АПИ са на:
• „ИСА 2000" ЕООД;
• Консорциум „АБХ строй", в който участват: „Хидрострой" АД, „АБ" АД, гр. Хасково и „Пътстрой Бургас" ЕООД;
• Обединение „ГБС - МЕГАИНВЕСТ ЛОТ 23Б", в което участват: „ГБС Инфраструктурно строителство" АД и „Мегаинвест - Холд" ЕООД;
• „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД;
• ДЗЗД „САМОКОВ ИНФРА", в което участват: „Интегрирани пътни системи" АД, „Пътстрой- 92" АД, „Бекастрой" ЕАД;
• „ПСТ Холдинг" ЕАД;
• Консорциум „Страбаг" ДЗЗД, в който участват: „Щрабаг" ЕАД и „Страбаг" АГ - Австрия;
• ДЗЗД „АПП ЛОТ 23Б", в което участват: „Агромах" ЕООД и „Пътища Пловдив" АД, гр. Пловдив.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 35 000 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 24 месеца.

С рехабилитацията на пътните отсечки, включени в лот 23Б, ще се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване.