Следвайки идеите на Джон Мейнард Кейнс и Милтън Фридман, много коментатори свързват икономическия растеж с увеличаване на търсенето на стоките и услугите. И Кейнс, и Фридман твърдят, че Голямата депресия от 30-те години се дължи на недостатъчно съвкупно търсене и че, респективно, начинът да се разреши проблемът е именно като се увеличи съвкупното търсене, пише Франк Шостак.

Според Кейнс това може да се постигне с нарастване на заемите, изтеглени от федералното правителство, и използване на средствата, когато частният сектор не може. За Фридман рецептата е печатане на пари от страна на Федералния резерв.

Всъщност обаче никога не е имало недостатъчно търсене. Търсенето на един индивид е ограничено от неговата способност да произвежда стоки. Колкото повече стоки той може да произведе, толкова повече може и да потребява, т.е. да купува.

Производството в България продължава да спада – какво означава това

Производството в България продължава да спада – какво означава това

То ще се задържи потиснато по-дълго, отколкото анализаторите очакват

Забележете, че производството му позволява да плаща за произведените от другите хора стоки. Колкото повече блага произвежда един човек, толкова повече може да придобие за себе си. Следователно търсенето е ограничено от производството.

В този смисъл, производителите, а не потребителите, са двигателят на икономическия растеж. Очевидно е, че ако иска да успее, един производител трябва да предлага стоки и услуги, каквито потребителите искат.

Ако население от 5 индивиди произвежда 10 картофа и 5 домата, това е цялата съвкупност блага, които те могат да потребят. Нито едно правителство или централна банка може увеличи търсенето им. Единственият начин това да се случи е да се увеличат производствените им възможности.

Германия отчита неочакван спад в производството

След няколко месеца на надежда, европейска икономика №1 отчита неочакван спад в производството

На фона на нарастващия брой заразени в Европа

Зависимостта на търсенето от производството не може да бъде отстранена като просто се налеят повече пари в една система. Разхлабените фискални и парични политики само водят до обедняването на хората, които произвеждат реални блага, и отслабват тяхната възможност да произвеждат стоки и услуги. Така те свиват ефективното търсене.

Тъй като правителството не произвежда никакво реално богатство, реалните спестявания трябва да се извлекат от генериращите благосъстояние дейности. Това обаче подрива способността на реалната икономика да произвежда и отслабва частния сектор.

Какво доведе до пик в цената на основната суровина за производство на стомана насред кризата?

Какво доведе до пик в цената на основната суровина за производство на стомана насред кризата?

Тя поскъпна до 130 долара за метричен тон, като през март се търгуваше за 80 долара

Следният пример може да илюстрира това.

В икономика, съставена от банкер, обущар и земеделец, отглеждащ домати, на сцената се появява четвърти индивид - законодателят. Неговото търсене не се формира от собственото му производство, а чрез изземането на активи от останалите участници в системата. Може ли това да доведе до ръст на съвкупното търсене? Не. Нещо повече, по този начин реалните производители стават по-слаби.

Банкерът обущарят и земеделецът ще трябва да отделят част от собственото си производство, срещу което не получават нищо, а това от своя страна ще отслаби производителите и тяхната продукция.

Следователно какво е необходимо, за да се възстанови икономиката? Не увеличаването на съвкупното търсене, а спирането възможностите за печатане на пари и увеличаването на дълговете на правителството. Трябва ни силно производство, а не търсене.