Политическите процеси в Турция ще имат отражение върху няколко важни икономически аспекта, както и върху България. Това коментира управителят на “Кофас” за България Милена Виденова по време на събитие, на което беше представен доклад на компанията за несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

По нейните думи фирмите в южната ни съседка могат да преминат през сътресения заради срива на турската лира спрямо щатския долар след извършването на опита за преврат в страната. Тъй като 80% от задълженията в страната за деноминирани в зелената валута, компаниите могат да срещнат затруднения в обслужването на дълговете си.

Според Милена Виденова е рано да се каже какъв точно би бил ефектът на събитията в Турция върху българската икономика. “На този етап е рано да се прецени. Но ще има ефект – както инвестиционен, така и търговски”, смята тя.

Като един от основните търговски партньори на България извън Европейския съюз (ЕС), проблемите в южната ни съседка могат да доведат до затруднения пред износа, специално на стоки и продукция от текстилния и агросектора.

България има голяма общност от турски инвеститори. Пример е автомобилният сектор. Ако бъдат въведени финансови ристрикции, каквито имаше в Гърция, това ще доведе до затруднения”, каза още шефът на “Кофас” за България.

Ще уплаши ли политическата несигурност в Турция чуждестранните инвеститори?

Ще уплаши ли политическата несигурност в Турция чуждестранните инвеститори?

Експерти очакват дълбоки промени в бизнеса в страната след опита за преврат

Милена Виденова посочи, че освен събитията в Турция, ефект върху икономиката на ЦИЕ оказва и провелия се в края на юни референдум във Великобритания, както и редицата терористични атаки на територията на Стария континент и в останалата част от света.

Въпреки това, както у нас, така и в редица от държавите в региона, се забелязва положителен ефект по отношение на несъстоятелността на фирмите. В България през 2015 г. компаниите, обявили фалит, са намалели с 8,1% или 592 фирми от общо 400 000, регистрирани в страната. Това прави по-малко от 2 фалита на 1000 активни компании.

Тези, обявили банкрут, за първите шест месеца на 2016 г. също са по-малко в сравнение с тези за същия период на предходната година. За периода януари – юни 245 компании са изпаднали в несъстоятелност при 345 за първото шестмесечие на 2015 г.

Най-голям брой от тези компании са в сектор търговия на дребно и едро, строителство, недвижими имоти и сухопътен транспорт. От друга страна най-малко застрашени от фалити са дружествата в областта на фармацията и тези от IT сектора.

У нас има възстановяване на крайното потребление. Въпреки това този процес не е завършил изцяло и не е изконсумиран, но това може да се случи до края на годината”, твърди Милена Виденова.

По отношение на останалите държави от ЦИЕ най-голямо подобрение по отношение на несъстоятелността има в Румъния, където тези фирми са намалели с 49,5%. Добри резултати отчита и Унгария. От друга страна най-много банкрути има в Украйна, Литва, Чехия и Сърбия.