Строителството и транспортът са най-рисковите сектори в българската икономика. Те са най-застрашени от голямо забавяне на плащанията между фирмите и изпадането на някои от тях в несъстоятелност. На обратния полюс са автомобилната индустрия и фармацията, където се наблюдава сериозен ръст и устойчивост на бизнеса.

Това стана ясно на годишната конференция по управление на риска на международната компания "Кофас", специализирана в кредитното застраховане.

Оборотът на компаниите в строителството намалява с 4.5 млрд. лева през финансовата 2016 г., което е спад от почти 1/5. Секторът остава сред най-рисковите не само в България, но и в световен мащаб, а 1/3 от строителните фирми у нас са с проблемни финанси.

10-те най-големи компании в строителството в България с приходи от 1,43 милиарда лева

10-те най-големи компании в строителството в България с приходи от 1,43 милиарда лева

В страната регистрираните фирми с такава дейност са над 31 хиляди

Строителният бранш зависи предимно от големите инфраструктурни проекти с публично (основно европейско) финансиране. Позитивна тенденция е активизирането на жилищното строителство, като се наблюдава сериозно увеличаване (около 19%) на разрешителните за строеж през 2017 г.

Възстановяването на сектора може истински да се усети едва през финансовата 2018 г. с помощта на големите проекти с публично финансиране.

Друг проблемен сектор е транспортът. "Транспортът е сектор с висок риск в Централна и Източна Европа, но и в световен мащаб. Морският транспорт се отличава с високи свръхкапацитети и голяма конкуренция", заяви Милена Виденова, управител на "Кофас България".

В България се развива най-вече наземният транспорт, свързан най-вече с износа и повлиян от някои регулации на ЕС. Българските фирми увеличават оборота си с 8.6% до 14.05 млрд. лева, но бизнесът им е свързан с много съпътстващи рискове.

Компаниите енергетиката също имат затруднения, като отчитат 5% спад на оборота до 16.24 млрд. лева. 36% от фирмите в бранша имат проблемни финанси, а множество търговци на ток бяха обявени в несъстоятелност. 

Автомобилната индустрия в България е един от двигателите на българската икономика, като донася около 10% от БВП на страната. Оборотът на сектора през финансовата 2016 г. расте с 6.4% до 9.4 млрд. лева. Растежът се дължи на увеличаващите се чужди компании, които отварят производства у нас и изнасят продукцията си за цял свят.

4000 души са наети за година в автомобилните заводи в България

Автомобилните заводи в България наемат по 2 души на всеки час

Компаниите разширяват бизнеса, продължават да търсят хора

"Автомобилният сектор ще продължава да бъде двигател на бизнеса в световен мащаб поне през следващите 5 години. Той е движен от многобройните иновации", посочи Виденова.

Фармацията е един от най-стабилните сектори в светa и бележи изключително голям ръст, както в хуманната си част, така и във ветеринарната. Бизнесът на фармацевтичните компании в България процъфтява, а оборотът им нараства с 5.3% до 11.03 млрд. лева.

Поради застаряващото население, търсенето на лекарства нараства, а потребителите са все по-взискателни спрямо разходите и търсят реален ефект от новите терапии.