Индексът на потребителските цени за септември спрямо август е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (септември 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.1%.

Годишната инфлация за септември спрямо същия месец на миналата година се ускорява до петгодишен връх - е 3.6%, показват данните на Националния статистически институт.

Графика на инфлацията на месечна и годишна база

Снимка 383690

Източник: нси

През септември 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.5%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.2%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.4%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 0.5%;
 • съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;
 • развлечения и култура - намаление с 5.6%;
 • образование - увеличение с 1.8%;
 • ресторанти и хотели - намаление с 1.6%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.2%.

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за септември спрямо август е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%. Инфлацията от началото на годината (септември спрямо декември 2017 г.) е 2.5%, а годишната инфлация е 3.6%.

Индексът на цените за малката кошница за септември спрямо август т.г. е 101.3%, а от началото на годината е 102.2%. През септември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 2.2%; нехранителни стоки - увеличение с 0.8%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.