Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) у нас е направил оборот от 10 милиарда лева за 2016 година. За изминалите 12 месеца тази сума са успели да акумулират над 14 хиляди компании, заети в тази индустрия.

Това показват предварителните данни от проучване на фирмата CBN Pannoff, Stoytcheff & Co, представено в ефира на BloombergTV от управляващия партньор в дружеството Людмил Стойчев.

"Компаниите, занимаващи се с информационните и комумикационните технологии в България, вече са над 14 хиляди, като всяка година старт-ъпите са няколкостотин, а смъртността е много ниска", коментира той.

Специалистът обяснява, че тези дружества обаче работят в шест отделни сегмента според европейския класификатор и това е причината информацията за тях и за развитието им да бъде трудна за анализиране от данните на "Евростат" и националната статистика.

"В индустрията са заети 70 хиляди души, а ако към тях се добавят и специалистите на свободна практика, то общият брой ще достигне 100 хиляди души", посочва Стойчев.

"По наши данни средното брутно заплащане за 2015 година в ИКТ индустрията е 35,6 хиляди лева годишно, като са изследвани 60 хиляди работни места в 900 компании. Тази цифра ни гарантира 15-то място в ЕС", допълва той.

Независимо от доброто развитие на бизнеса обаче по думите на специалиста бавната дигитализация у нас поставя под риск конкурентоспособността на българската икономика като цяло.