Световната банка съобщи, че е подписала споразумение с българското енергийно министерство за предоставяне на аналитични и консултантски услуги през следващите 24 месеца. Целта е да подпомогне управлението на геотермалните енергийни ресурси на страната, пише SeeNews.

Глобалният кредитор ще предоставя анализи, технически съвети и препоръки, които ще помогнат за създаването и експлоатацията на геотермални лаборатории и геотермални центрове за върхови постижения в България, се казва в прессъобщение от финансовата институция.

Освен оценка на съществуващите геотермални ресурси, Световната банка ще консултира Министерството на енергетиката относно добрите практики за извършване на екологични и социални оценки.

Световната банка ще подкрепи енергийното министерство при идентифицирането на обекти с добри перспективи за използване на геотермална енергия, включително за отопление и охлаждане и потенциално производство на електроенергия.

Договорът е първият по новото рамково споразумение за възмездни консултантски услуги, което Световната банка подписа с България миналата година и има за цел да предостави ноу-хау за проекти от програмния период на ЕС 2021-2027 г.

Финансирането ще дойде от одобрения от ЕС План за възстановяване и устойчивост (RRP) на България.

България е заделила 343 милиона лева от своето RRP финансиране между 2022 г. и 2026 г. за напредък в развитието на геотермалната енергия, като част от целта да увеличи до най-малко 27% дела на енергията, произведена от възобновяеми източници от 2030 г.

Това включва изготвяне на проект за пилотна геотермална система за комбинирано производство на 10 MW електроенергия и 30 MW топлинна енергия.

България има силен потенциал за геотермална енергия с най-малко 840 геотермални обекта с температури до 103 градуса по Целзий, както и още 136 минерални извора, но са необходими повече данни, за да се оцени геотермалния потенциал на страната, отбелязва Световната банка.

Европейските петролни гиганти победиха търговците на енергия в собствената им игра

Европейските петролни гиганти победиха търговците на енергия в собствената им игра

Какви бяха печалбите им през 2022 г.

Българското правителство си поставя за цел развитието на 400 MW геотермални енергийни мощности до 2026 г., според Българската асоциация по геотермална енергия.