България е държавата, която е увеличила най-много зависимостта си от фосилни горива и то само за година. Това сочат последните данни на Евростат според, които за периода между 2020 г. и 2021 г. страната ни е увеличила дела на горива като нефт, въглища и природен газ в енергийния си микс - от 62.87% през 2020 г. до 66.38% през 2021 г. За сравнение през 2019 г. процентът е бил 66.54%, а през 2010 г. - 74.10 на сто.

Така с увеличение от 4 п.п. на дела на изкопаемите горива България е начело по този показател в ЕС следвана от Естония (3 п.п.), Полша и Словакия (и двете с 2 п.п.) и Испания (1 п.п.).

На другия полюс са Финландия (-3 п.п.), Белгия (-3 п.п.), Литва (-3 п.п.), Португалия (-2 п.п.) и Дания (-2 п.п.).

Снимка 604360

Като цяло ЕС продължава да разчита до голяма степен на изкопаемите горива за цялостното си енергийно снабдяване, както се вижда от съотношението на изкопаемите горива в брутната налична енергия (общото енергийно търсене на държава или регион), е основният извод на Евростат.

Историческо: Инвестициите в зеления преход и в изкопаемите горива се изравниха

Историческо: Инвестициите в зеления преход и в изкопаемите горива се изравниха

През 2022 г. нисковъглеродните технологии са привлекли $1,1 трлн.

През 2021 г. изкопаемите горива съставляват 70% от брутната налична енергия в ЕС, оставайки на същото ниво като през 2020 г. Този процент е намалял значително през последните десетилетия. От 1990 г., първата година, за която има налични данни, той е спаднал с 13 п.п., най-вече поради увеличаването на възобновяемата енергия.

През 2021 г. Малта (96%) остава страната в ЕС с най-висок дял на изкопаеми горива в брутната налична енергия, следвана от Кипър и Холандия (89%), Ирландия и Полша (88%). Повечето от другите страни от ЕС са имали дялове между 50% и 85%. Само Швеция (32%), Финландия (38%) и Франция (48%) имат дялове под 50%.

Анализ: Потреблението на горива у нас не пада и при високите цени

Анализ: Потреблението на горива у нас не пада и при високите цени

Дизелът доминира по бензиностанциите у нас