С цели 14,5% се е свил нетният размер на приходите от ДДС от внос към юли тази година, като това, заедно с нарасналите разходи, е сред основните фактори финансите на държавата да излязат "на червено" през август, пише "Сега".

Контекст: ДДС е основен приходоизточник за бюджета, а финансовият министър Асен Василев е заложил тази година с почти 2 млрд. лева по-висока събираемост от тях. По неговите думи точно заради това приходната част е "силно напрегната", припомня онлайн изданието.

22 компании са си върнали от НАП с 300% повече ДДС

22 компании са си върнали от НАП с 300% повече ДДС

Каква е причината?

Детайли: Постъпленията от ДДС от внос към юли 2023 г. са 3,41 млрд. лв., което е с 576,2 млн. по-малко спрямо същия период на миналата година.

Министерството на финансите обяснява чувствителния спад с намалени количества на внос и с по-ниски борсови цени в долари на суровините, които влизат у нас и формират основна част от вноса от трети страни (напр. суровият петрол, който се преработва в "Лукойл Нефтохим").

"Сега" напомня и че през миналата седмица министър Василев заяви, че хазната е загубила 146 млн. лв. от ДДС заради забраната за внос на украинско зърно.

Състоянието на бюджета – между политическите декларации и безпристрастните числа

Състоянието на бюджета – между политическите декларации и безпристрастните числа

Каква е сегашната ситуация на държавната хазна

От друга страна: Постъпленията от ДДС от сделки в страната са 5,223 млрд. лв., което е с 507,8 млн. лева (или 10,8%) повече спрямо юли 2022 г. Това не е изненадващо с оглед сравнително високата инфлация и повишаването на пенсиите и заплатите в много сектори, което вдига вътрешното потребление.

Освен това, заради значителния спад на приходите от ДДС от внос, общите постъпления от данък добавена стойност изостават от миналогодишните - което не изглежда много добре на фона на очакването на Асен Василев за 2 млрд. лева повече именно от това перо.

Още нещо: От данъчните се очаква чрез данъчни ревизии да подобрят събираемостта, но данните за първите 7 месеца не са обнадеждаващи. НАП са разкрили и внесли в хазната допълнителни 122,4 млн. лв., което е с 68,2 млн. лв. по-малко в сравнение с миналата година.