Пазарите в САЩ постигнаха много добър растеж през 2019 г., като индексите нараснаха с между 25 и 30% на годишна основа, пише бившият ръководител на поделението за глобални икономически изследвания към Alliance Bernstein Джо Карсън в блога си. По думите му общият оптимизъм на пазарите е довел до покачване на пазарната оценка на компаниите с 9 трлн. долара.

Така темпът на покачване на пазарната оценка е достигнал 1,85 пъти този на номиналния брутен вътрешен продукт. Благодарение на това, индексът е достигнал до горната граница на дългосрочното си покачване.

Но исторически погледнато, "доброто" представяне на борсово търгуваните акции вероятно означава, че съвсем скоро ще се види обръщане на представянето им. Карсън дава пример с дотком балона от 2000 г., когато са се наблюдавали подобни феномени.

"В пика на технологичния балон, който се случи през първото тримесечие на 2000 г., пазарната оценка на местните компании спрямо номиналния брутен вътрешен продукт нарасна с темп от 1,86 пъти - ниво, което е достигнато отново към края на 2019 г." Експертът припомня също, че преди 20 години акциите на технологичните стартъпи също са преминали през растеж от между 20 и 30%.

Според него все пак има ралзика между двата балона. Докато дотком балонът не е бил захранен от лесните пари от Федералния резерв, настоящият е. Инжектирането на лесна ликвидност и изкуственото поддържане на лихвите ниски може единствено да влоши състоянието на пазарите, смята Карсън.

"В действителност, паричната политика може да допринесе за бума на фондовия пазар, както се случи през 2019 г., когато инвеститорите започнаха да търсят по-ниска компенсация за риска и в този процес раздуха цените на активите", пише той. "Но историческите доказателства еднозначно показват, че лесните пари не подпомагат постигането на дългосрочен икономически растеж или повишаването на печалбите на компаниите, а водят до финансова нестабилност."

Според специалиста именно такава пазарна нестабилност ще се наблюдава през 2020 г., когато покачването на борсовите индекси ще се обърне. Същевременно прогнозата не е оптимистична откъм възможни действия от страна на регулаторите. "Възможността за грешка на регулаторите расте, а клапанът за обезопасяване на ефектите от лесните пари върху фондовите пазари вече не може да сработи", пише Карсън. "Ако историята е надежден пътеводител по отношение на фондовите пазари, техният пик ще бъде през първото триемесечие на тази година."