България изпреварва повечето държави на Балканите, включително Румъния, Сърбия и Турция що се отнася до социалното ѝ развитие. От друга страна обаче държавата ни изостава далеч зад съседна Гърция и всички останали членки на Европейския съюз от региона на Централна и Източна Европа.

Това показва актуално изследване за 2020 година на американската неправителствена организация Social Progress Imperative.

Според данните за настоящата година България се нарежда на 43-то място от общо 163 страни в света по своето социално развитие, отчетено в създадения от организацията Social Progress Index. Също така по размер на брутния вътрешен продукт на глава от населението, изчисляван според паритета на покупателната способност, страната ни е на 52-о място в глобален мащаб с изчисляван такъв в размер на 23 091 долара.

Формирането на въпросния индекс на социално развитие включва три групи индикатори - основни човешки нужди, основи на благосъстоянието и възможности.

В първата категория страната ни се представя сравнително добре що се отнася до достъпа до вода и използването на безопасни водоизточници, както и в категорията лична безопасност.

По отношение на основите на благосъстояние България е значително по-надолу в класацията, като основни минуси са достъпът до качествено образование и включването в него, качеството на здравните услуги, както и проблемите със замърсяването и конкретно с вредните емисии в атмосферата.

В третата категория страната ни се представя относително добре в категориите право на собственост за жените, достъп до по-висока степен на образование и стабилност на пазара на труда.

Според проучването в региона на Централна и Източна Европа най-напред в социалното си развитие са Словения, Естония и Чехия, които застават съответно на 22-ро, 24-то и 25-то място в света. Гърция е 27-а. Малко преди България са Унгария, Хърватия и Словакия, а след нея са Румъния, Сърбия и Турция.

В световен мащаб на първо място по социален прогрес е Норвегия, а на последно място е Южен Судан.