„Резултатите са ясни – повишаването на участието на жените подобрява цялостното представяне”, написа изпълнителният директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард в блог публикация тази седмица.

Новото проучване на МВФ, публикувано по повод Международния ден на жената, не е особено изненадващо. Други преди него вече установиха, че увеличеният брой жени на ръководни позиции в компаниите е пряко свързан с цялостното подобрение на работата в тях. Изследването на международната организация обаче е широкомащабно, извличайки данни от два милиона фирми в 34 европейски държави.

Държавите с най-добрите условия за работа за жените

Държавите с най-добрите условия за работа за жените

Лидери са скандинавските държави

Проучването потвърждава, че компаниите с по-голям дял на жените на ръководни позиции изкарват повече пари. Наличието на още една жена във висшето ръководство или участваща в корпоративен борд на директорите (където размерът на борда остава непроменен) е свързано с 3-8% по-висока възвръщаемост на активите.

Лагард и авторите на изследването сочат, че политиката е от значение, когато става дума за назначаването на повече представители на нежния пол на подобни позиции. Премахването на данъчни демотивиращи фактори, които могат да възпрат жените да се върнат на работа, и улесняването на работата на пълен работен ден чрез повече услуги за гледане на деца поставят повече жени в позиция, в която е възможно достигането на върха.

Едва 25 от топ 200 на най-богатите компании са управлявани от жени

Едва 25 от топ 200 на най-богатите компании са управлявани от жени

В САЩ броят на дамите на висши длъжности е един от най-ниските

Повечето държави обаче все още са далеч от равенството между половете. Правните изисквания в някои страни като Норвегия например са повишили дела на жените в заседателната зала до около 18 процента, но едва 12 на сто от ръководните длъжности в 620-те най-големи компании в Европа са били заети от представители на нежния пол през 2015 г.

В глобален мащаб над половината от 20 000-те фирми, обект на изследване на Института за международна икономика „Питърсън”, изобщо нямали жени в ръководството си.

Най-малко са жените мениджъри в САЩ. А къде са най-много?

Най-малко са жените мениджъри в САЩ. А къде са най-много?

Дамите изпълнителни директори в Западна Европа са едва 4%