След подобряването на жизнения стандарт се очаква населението в световен мащаб да продължи да се покачва през следващите години. Само няколко държави обаче ще имат превес с най-голям процент от цялото световно население. Според официалните данни на ООН, до 2057 г. населението на Земята ще достигне 10,04 милиарда.

Днес населението в света е 7, 87 милиарда. Тоест, през следващите близо 40 години ще отчетем ръст от 27,57%

Интересно е са се отбележи, че към настоящия момент Китай и Индия представляват 36,2% от световното население. Населението на Китай се състои от 1,43 милиарда души, а на Индия 1,38 милиарда. САЩ се нареждат на трето място с 331 милиона души, което представлява 4,2% от световното население.

Пекин вече разрешава по три деца в семейство, за да се справи със застаряващото население

Пекин вече разрешава по три деца в семейство, за да се справи със застаряващото население

Не е ясно обаче дали този ход ще даде резултат

Движещите фактори и икономиката

Прогнозираният прираст на населението се дължат на подобрения жизнен стандарт и на качественото здравеопазването в повечето страни. Продължителността на живота също се увеличава, което от своя страна води до голямо застаряване на населението и намалена смъртност. Нарастването на хората на Земята поражда загриженост за повечето правителства по света относно управлението на икономиката и подчертава някои от тревогите, свързани с това.

"С нарастването на населението има опасения относно въздействието на това върху световната икономика. Високата раждаемост и бързият растеж на населението, особено в развиващите се страни, ще отклонят оскъдния капитал от спестяванията и инвестициите, като по този начин ще забавят икономическото развитие", пише в доклада на ООН.

Защо по-бавният растеж на населението ще означава по-скъпи акции и имоти?

Защо по-бавният растеж на населението ще означава по-скъпи акции и имоти?

Тенденцията ще задържи лихвите ниски, а спестяването за пенсия ще стане още по-трудно

Въпросите за околната среда също ще повлияят за нарастването на населението. Програмите за климата ще са в центъра на вниманието на правителствата и на бизнеса през следващите десетилетия и могат да се отразят на ръста на световното население. Повече раждаемост в развиващите се страни и по-малка в богатите държави.

Макар да се очаква населението на света да нарасне значително, темпът на растеж ще варира в зависимост от различни фактори в различните региони. Според експертите най-големите първенци по раждане на бебета отново ще са Индия и Китай.

Роля на държавните политики в контрола на населението

За повечето правителства нарастването на населението представлява заплаха за икономическото развитие и този страх проправя пътя за различни политики. Китай е пример за това. Когато в миналото страната регистрираше огромен темп на растеж, Китай предприе мерки за контрол прибягна до прилагане на политиката за едно дете на семейство през 1979-а година. Наред с това държавата предлагаше различни икономически стимули за семейства с по-малко деца.

Тази политика обаче доведе до застаряване на населението. През 2016 г. страната позволи на семействата да имат по две деца. На 31 май 2021 г. Китай официално разреши на двойките да имат по три деца, защото според китайските власти застаряващото население е задълбочаващ се проблем.

През следващите десетилетия се очаква да наблюдаваме огромен технологичен напредък. Според прогнозите, той ще увеличи доходите на хората, ще подобри селското стопанство и напредъка в здравеопазването. А такава среда е от основно значение за растежа на населението. Като цяло можем да обобщим, че технологичният напредък минимализира заплахата от масова смъртност.

Индия може да изпревари Китай като най-бързо растящата голяма икономика през 2021-а

Страната, която ще грабне короната на Китай като най-бързо растяща голяма икономика в света

След рецесия през миналата година, тя може да отчете ръст на БВП от над 12 на сто