Хората, които живеят в някоя от най-развитите страни в света, би трябвало да имат достъп до качествено здравеопазване, което да се подобрява с течение на времето.

Доклад, публикуван този месец от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, е проучил здравните показатели и разходите сред 34-те държави членки на организацията, за да сравни качеството на здравните грижи във всяка една от тях, пише Quаrtz.

Изследването е установило, че стандартите са се подобрили цялостно в държавите от ОИСР, независимо дали се считат за развити или не. Средната продължителност на живота се е увеличила с 10 години от 1970 г., а броят на лекарите във всички членки на организацията е нараснал по абсолютен брой и на глава от населението.

Що се касае до разходите обаче, огромните харчове на САЩ за здравеопазване не жънат възвръщаемост. Според проучването американците дават повече пари за здравни услуги от глава от населението от която и да е друга страна от ОИСР – около 8 713 долара на човек, което е повече от два пъти над средните за организацията 3 453 долара.

Въпреки това средната продължителност на живота в САЩ е 78,3 години, което е под средното за ОИСР – 80,5 години.

Норвегия, Гърция, Япония, Словения и много други държави харчат по-малко пари за здравни грижи, но жителите им живеят колкото американците или дори по-дълго.