България е сред държавите, които не покриват изискванията на ЕС за дефицита и мерките в тази посока трябва да бъдат за сметка на мерките за подпомагане в енергийната сфера. Това се посочва в препоръките на Европейската комисия.

Контекст: Моделът на подпомагане на бизнеса и останалите небитови потребители беше приет през миналата година. Той предвижда да се покрива разликата между средномесечната борсова цена на тока в сегмент "Ден напред" и таван от 200 лв./mWh. Парите идват от фонд "Сигурност на електроенергийната система", т.е. от свръхпечалбите на енергийните компании.

Държавата обяви мащабна програма за подпомагане на бизнеса заради скъпите енергоносители за общо 1,5 млрд. лева

Държавата обяви мащабна програма за подпомагане на бизнеса заради скъпите енергоносители за общо 1,5 млрд. лева

Парите ще бъдат осигурени от Фонда за сигурност на енергийната система, дружествата от БЕХ, както и от държавния бюджет

Реално от началото на април тази година бизнесът не получава компенсации, защото цената е под тавана. Преди дни, обаче, едрите работодатели поискаха програмата да бъде продължена, тъй като имали данни, че токът предстои да поскъпне.

Детайли: Според ЕК спестените от програмата за подпомагане средства могат да се насочат към намаляване на държавния дефицит, предава БТА.

Производството на електроенергия у нас скочи с 22%

Производството на електроенергия у нас скочи с 22%

Потреблението на ток в страната обаче се е повишило само с 2,57%

Ако цените на възобновяемата енергия станат прекалено високи, трябва да се осигури помощ на уязвимите домакинства и дружества, но това не бива да е за сметка на мерките за пестене на енергия, подчертават от Брюксел.

Още нещо: ЕК препоръчва намаляване на зависимостта на България от изкопаемите горива и ускоряване на прехода към чиста енергия - с въвеждане на ВЕИ мощности и възможности за съхранение на произведената енергия.

България преизпълни целите си за възобновяема енергия за 2020 година

България преизпълни целите си за възобновяема енергия за 2020 година

Делът на брутното крайно потребление на енергия от ВЕИ на ниво ЕС достигна 22%

От Брюксел призовават за подобряване на електропреносната мрежа, в която към момента се губят около 8% от електроенергията. Препоръчва се нашата страна да продължи усилията си за по-добра свързаност със съседните държави.

Еврокомисията очаква ускоряване на санирането на сградите, модернизация на топлофикациите и обществения транспорт и развиване на жп инфраструктурата, както и промени в образованието, насочени към уменията, необходими за прехода към по-чиста икономика.

По отношение на държавното управление, препоръките са в посока ефективно изпълняване на Плана за възстановяване и на програмите по политиката на сближаване.

От друга страна: Препоръките на Брюксел не съществуват във вакуум - трябва да ги погледнем в по-широк политически контекст.

Спирането на подпомагането за бизнеса (колкото и символично да е в момента), потенциално непопулярните мерки по линия на устойчивото развитие и ритмичното реализиране на проекти с европейско финансиране са заложник на ситуацията, в която се намират партиите в парламента.

Ако не се стигне до сформирането на стабилно правителство и за пореден път се окажем в предизборна ситуация, със сигурност няма да видим и една мярка, която би могла да разсърди потенциалните гласоподаватели.