Наемите в големите германски градове като Мюнхен, Франкфурт и Хамбург растат неудържимо. Много хора изпитват трудност да си намерят жилище. Колко се плаща за наем и има ли достатъчно жилища за всички?

По данни на Федералната статистическа служба, към 31 декември 2017 година в Германия е имало общо около 42 млн. жилища - от които 33 млн. в западните провинции и 9 млн. в източните. Според тези данни, цитирани от "Митерцайтунг" (Mieterzeitung) - печатен орган на Съюза на наемателите в Германия, на 1000 германски жители се падат 507 жилища. Към 2000 година страната е разполагала с 38 млн. жилища: 30,5 млн. в Западна Германия и 7,5 млн. - в Източна.

Близо 48% от германците живеят под наем, а в България близо 80% имат собствен дом

Снимка 401719

Не се строят достатъчно нови жилища

Сегашният жилищен фонд се оказва недостатъчен, за да покрие нуждите на наличните към края на 2017 г. 41,5 млн. домакинства в Германия. Особено в градовете и най-гъсто населените региони на страната търсенето на жилища е по-голямо от предлагането. Затова пък в някои селски региони има пустеещи жилища. Според експертите, в Германия има недостиг от близо един милион жилища.

Една от причините за това е, че от доста години насам се строят недостатъчно нови жилища. През 2017 г. са построени общо 284 816 жилища. Съюзът на германските наематели обаче е изчислил, че ежегодно би трябвало да се строят по около 400 000 нови жилища, за да бъдат задоволени всички потребности.

Недостиг на социални жилища

Броят на социалните жилища намалява от години насам. През 2000 година на разположение са били близо 2,6 млн. жилища за социално слаби, а сега - едва 1,1 млн. През 2017 г. са били отпуснати средства за строежа на 26 321 жилища за социално слаби. Нивото на наемите в тях е по-ниско от това на свободния пазар, защото се субсидира. За да бъдат задоволени потребностите обаче би трябвало да се изграждат много повече подобни жилища - най-малко 80 000 на година.

Наемите продължават да растат

През 2017 г. средният наем в Хамбург е възлизал на 6,72 евро за квадратен метър жилищна площ. Това обаче е т.нар. студен наем, който не включва разходите за отопление, комуналните такси и всички останали режийни разноски. В селските региони, както и в много от източногерманските провинции средният наем за квадратен метър е по-нисък.

Къде в Германия има работа и изгодни наеми?

Къде в Германия има работа и изгодни наеми?

Поради икономическия подем в много германски градове броят на незаетите работни места расте, а наемите за жилища остават сравнително ниски

В големите германски градове обаче нивото на наемите е значително по-високо. В Мюнхен например за квадратен метър се плащат по средно по 10,22 евро, в Щутгарт - 9,92 евро, а в Кьолн - 8,43 евро. Доста по-солени са наемите по новосключени договори. В Мюнхен те междувременно достигат до 16,45 евро на квадратен метър, в Щутгарт - 12,04 евро, във Франкфурт на Майн - 11,67 евро, в Хамбург - 10,43 евро, в Кьолн - 9,87 евро - без режийните разноски.