Нискоквалифицирани мигранти от Европейския съюз, заминали на гурбет на Острова, ще трябва да кандидатстват за разрешителни, за да се трудят във Великобритания.

Мярката ще засегне много европейски работници, след като страната напусне Европейския съюз, съобщи The Telegraph.

Така голямата вълна от родни мигранти, заминали, за да търсят по-добра реализация на Острова, ще бъде контролиран, както и ще се следи под лупа времето, което прекарват в страната.

Планът за въвеждането на разрешителни за право на труд в момента се обсъжда от британските власти, като въвеждането му ще засегне много българи и румънци, които работят на Острова.

Именно броят на родните мигранти и гастербайтерите от северната ни съседка са допринесли за рекордното увеличение на чужденците, работещи във Великобритания.

Статистически данни за мигрантите от Европейския съюз, които работят на Острова, сочат, че от декември 2015 г. гурбетчиите са с 10 000 повече в сравнение с 2014 година.

До края на изминалата година броят на мигрантите от ЕС в Обединеното кралство достигнал 184 000 души, а през 2014 година на Острова са се заселили 174 000 чужденци.

Всъщност българските и румънските мигранти правят почти една четвърт от общия брой на заминалите на Острова.

Общо нетната миграция от целия свят за 2015 година е била 330 хиляди, което е вторият по големина брой, отчитан някога.

Ръководителят на британската Консултативна комисия по въпросите на миграцията сър Дейвид Меткаф коментира, че броят на чужденците, заминали, за да си изкарват прехраната на Острова, ще може да се контролира чрез въвеждането на разрешителните за работа след официалното влизане на Brexit в сила.

Стратегията ще може да се използва с цел намаляване на мигрантите от ЕС във Великобритания.