Акционерното дружество със специална инвестиционна цел „Елана Фонд за Земеделска Земя" АДСИЦ е инвестирало 71.23% от капитала си в земеделски земи към края на март тази година, съобщиха от борсата.

Към 31 март от капитала на фонда, който е в размер на 73 млн. лева, в земя са инвестирани около 52 млн. лв.

Дружеството е закупило общо около 161 800 дка земя със земеделско предназначение, а също така и около 214 декара земеделска земя около София, чийто статут ще бъде сменен с цел последваща продажба до края на 2007 г.

Средната цена на придобиване на притежаваните до момента земи на компанията е под 190 лв. на декар с всички включени разходи. Към момента дружеството притежава около 21 550 закупени имота.

Най-много земеделска земя фонда притежава в северен централен район (41%), последван от северозападен район (23%), североизточен район (21%) и югоизточен район (15% от общо притежаваните земи).