2015 година беше историческа за развитието на ВЕИ сектора, като тогава за първи път възобновяемата енергия достигна важна повратна точка - за първи път зелените централи надминаха изкопаемите горива по инсталиран енергиен капацитет.

Голям принос за постигането на този успех имат вятърните централи, като лидери при тях са Европейският съюз (ЕС), САЩ и Китай. Към 2017 година общо капацитетът на тези централи в ЕС е 169 319 мегавата (MW). Страните членки са изпреварени само от Китай, който има инсталирани вятърни турбини с общ капацитет от 188 232 MW. За Щатите той е в рамките на 89 007 MW.

Възобновяемата енергия надмина тази от въглищата за пръв път

Възобновяемата енергия надмина тази от въглищата за пръв път

Светът се сдоби с рекорден брой нови инсталации

На Стария континент лидер остава Германия, която допринася с общ капацитет от 56 132 MW. Що се отнася до най-голямата такава централа в Европа обаче тя се намира в Източна Европа и по-точно съвсем близо до България.

Става въпрос за построената през 2012 година Fantanele-Cogealac Wind Farm, разположена в Северна Добруджа в близост до румънския морски град Констанца. С капацитета си от 600 MW тя осигурява около 10% от обема на възобновяемата енергия, генерирана в северната ни съседка.

Снимка 376464

Източник: CEZ Group

Също така нейният капацитет се доближава до общият такъв на всички вятърни мощности, с които разполага България, изчисляван на 691 MW към края на 2017 година.

Централата първоначално е проект на компанията Continental Wind Partners (CWP), но през 2008 година неин собственик става румънското подразделение на чешката енергийна компания CEZ. Работата по централата започва същата година и завършва 4 години по-късно.

Румъния се превърна в европейски лидер във възобновяемата енергия

Съседка на България се превърна в европейски лидер във възобновяемата енергия

Употребената вятърната енергия е почти 5 пъти повече от средната за Европа

По това време общо вложените в централата 1,49 милиарда долара са най-голямата директна чуждестранна инвестиция във ВЕИ сектора в Румъния, става ясно от данни на специализирания сайт Power Technology.

Снимка 376461

Източник: CEZ Group

200 милиона евро са осигурени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като CEZ Group поема допълнително дълг в размер на 262 милиона евро, за да покрие разходите по изграждането на Fantanele-Cogealac Wind Farm.

Снимка 376462

Източник: CEZ Group

Проектът се осъществява на два етапа, като в рамките на първия са инсталирани 139 вятърни турбини, а по време на втората фаза за добавени още 101 такива. Когато приключва вторият етап централата покрива обща площ от 2700 акра.