Въпреки, че и в четвъртък поевтиняващите книжа имаха лек превес, индексите на БФБ успяха да отбележат леки ръстове, с изключение на BG40, който изгуби 0.27% от вчерашното си ниво до 251.67 пункта.

SOFIX прибави 0.11% до 1025.60 пункта, с подобно повишение приключи и BGTR30, затворил с 0.15% по-високо на 663.42 пункта, а BGREIT се върна с 0.78% по-нагоре до 86.79 пункта.

Оборотът на пода на БФБ възлезе на 3.79 млн. лв. От тях на редовната търговия с акции се дължаха 2.44 млн. лв., като съществен принос имаха две сделки за 8.23% от капитала на Парк АДСИЦ на 1.02 лв., или с 4.08% по-скъпо от предишната сесия.

Начело на ликвидните позиции в бяха Химимпорт и ОЦК, като по първата бе формиран и по-значителен оборот от 439 хил. лв. Книжата на компанията покачиха с 1.12%, след като с тях бяха реализирани общо 59 сделки, от които имаше две по-големи за 10 хил. лота на цена от 8.53 лв. за акция и за 14.5 хил. лота на цена 8.58 лв. Акциите на ОЦК, от своя страна, прибавиха в 0.76% след 56 покупко-продажби за 1635 лота.

Съвсем малка положителна промяна отбелязаха и ценните книги на Монбат, Доверие ОХ и на ПИБ и ЦКБ, а Синергон Холдинг записа малко по-голям ръст от 1.05%.

С леко изменение с отрицателен знак пък приключиха Зърнени храни България и Еврохолд България, докато акциите на БАКБ днес паднаха с 2.22%, а книжата на Българска Роза -Севтополис - с 3.22%.

Още по-голяма загуба претърпяха книжата на Софарма, които загубиха 4.39% от средната си цена, и тези на Девин, търгувани с понижение от 5.15% до ниво от 3.70 лв.

От днес за търговия на БФБ се въвеждат акциите на две нови дружества. Едното от тях е Капман Грийн Енерджи Фонд АД, занимаващо се с изработка и управление на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, екологично третиране на отпадъци, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

Другата нова компания на е Булгари Резерв Пропъртис АДСИЦ с предмет на дейност секюритизация на недвижими имоти. Сделки с тях обаче днес не бяха сключени. Нямаше сделки и със стартиращите също днес облигации на Алу-Пласт ЕАД.

На пазара на компенсаторни инструменти, активна продължи да е търговията с поименни компенсационни бонове, формирали % от дневния оборот. В 17 покупко-продажби средната им цена се покачи с 1.53%. Ръст отбелязаха и компенсаторните записиси, които в единична сделка поскъпнаха с 1.33%.