Румъния би могла да увеличи брутния си вътрешен продукт (БВП) с 9% и да добави към икономиката си 26 милиарда долара през следващите две десетилетия, ако направи промени в посока модернизиране и подобряване на качеството на здравеопазването си.

Около половината от допълнителния ръст за страната може да дойде в резултат на по-здрави активни участници на пазара на труда. Останалата част от него ще бъде генерирана от по-възрастното население, което би могло да продължи да е работи по-дълго време при по-добро здраве.

Според изчисленията общо 11,5 милиарда долара от този допълнителен принос за икономиката ще бъде в резултат на тези две условия. Допълнително близо 8 милиарда долара ще бъдат под формата на спестени разходи за лечение и други подобни.

Това изчисляват от експертите от института McKinsey в нов доклад, цитиран от Romania Journal. Според него лошото качество на здравеопазването води до загубата на икономически ползи в размер на 15% от световния БВП.

В документа се посочва, че ако бъдат предприети мерки в посока подобряването му, тогава през 2040 година 65-годишните хора ще бъдат с подобен здравен статус като тези на 55 години днес. В допълнение с 230 милиона души повече ще бъдат живи през този период.

По-доброто здравеопазване би добавило 12 трилиона долара към глобалния БВП в следващите две десетилетия, а растежът би се ускорил с по 0,4% всяка година.

Експертите изчисляват, че възвръщаемостта от всеки инвестиран 1 долар в тази посока би била между 2 и 4 долара. Конкретно в случаят с Румъния тя би била в размер на 1,8 долара.

"В Източна Европа и Централна Азия основните рискове за здравето са свързани със сърдечно-съдови и мускулно-скелетни заболявания. В Румъния трябва да се предприемат мерки, насочени към осигуряването на медикаменти за първите от тях, към профилактика на инсулт и диабет, осигуряването на ваксини, както и такива, насочени към подобряване на храненето", посочва Александру Филип, който е управляващ партньор на McKinsey в Букурещ.

"Подобрявайки здравеопазването си, можем частично да компенсираме демографския спад, който е налице в нашата страна", добавя той.