САЩ са застрашени от рецесия. Парелелно с това, страната води две войни и губи политически престиж и влияние. Дали САЩ не са на път да изгубят позицията си на световен лидер ? На тази тема е посветен коментарът в "Дойче Веле"

Понастоящем САЩ се борят с много икономически и политически проблеми. Накърнената репутация изглежда най-малкият проблем за момента. Двамата кандидат - президенти прокламираха, че ще се дистанцират от унилатерализма, типичен за ерата на Буш. 

По-голямото предизвикателство сега е да се преодолее финансовата криза. Тук ще проличи, дали взетите или запланувани от американското правителство мерки, действително дават резултат. Необходимо е търпение, тъй като икономическата ситуация не може да се подобри от днес за утре. Сривът на борсите и пресушеният кредитен пазар обаче ще се задълбочават ако загубата на доверие нараства. Едно ново правителство във Вашингтон, което вдъхва кураж на потребителите и дава сигурност на банките, може дори и само чрез тези два фактора да окаже стабилизиращо въздействие.

За възстановяването на стабилността на световните фнансови пазари е необходима международна съгласуваност за по-нататъшните стъпки. Заплануваната за средата на ноември финансова среща на върха  във Вашингтон е първата стъпка на американското правителство в правилната посока.

Американският пазар продължава да играе решаваща роля в световната икономика .

Дългосрочно погледнато обаче има  и други проблеми, които оказват осезаемо въздействие върху икономиката на САЩ. Към тези проблеми спадат прекалено скъпата и неефективна здравна система, лошото и недостъпно за всички образование, както и остарялата инфраструктура и продължаващото масово разхищение на енергия. Тъкмо войни като тези в Афганистан и Ирак ще блокират обаче финансовите средства, които биха били необходими за да гарантират по-нататъшната конкурентоспособност на страната. Ако САЩ искат да запазят свята водеща роля, те трябва не само да си възвърнат добрата репутация и да се справят с финансовата криза. Успоредно с това те трябва да се захванат с решаването на разнобразните си вътрешни проблеми. Една нелека, но не и неизпълнима задача.