Докато еврото носи очевидни ползи за Хърватия и нейната икономика, някои потребители изразиха загриженост относно възможни допълнителни увеличения на цените след преминаването от националната валута към еврото. Тези страхове имат дълга история в еврозоната. Медиите и част от обществеността често подозират, че доставчиците на услуги, като например ресторантите, по-специално използват възможността от смяна на валутата, за да повишат прекомерно цените си.

Този дебат относно ценовия ефект от преминаването към еврото беше проведен в няколко страни след влизането в обращение на евробанкнотите и монетите през 2002 г. Немският език дори разработи дума за този възприемаем ефект: "Teuro" (от "teuer" , което означава "скъпо" на немски).

И така, каква е картината в Хърватия два месеца след приемането на еврото? Накратко, има лек ценови ефект в сектора на услугите, но като цяло малко доказателства за широкообхватен извънреден ценови ефект, идващ в допълнение към текущата инфлационна тенденция.

За два месеца в еврозоната: Хърватия отчете бум на фалшивите евробанкноти, ето кои са най-честосрещаните от тях

За два месеца в еврозоната: Хърватия отчете бум на фалшивите евробанкноти, ето кои са най-честосрещаните от тях

Увеличението на фалшивите евро вече е забелязано от ресторантьорите

Нека се върнем назад: повишаването на цените, свързано с въвеждането на еврото, може да произтича от: фиксирани разходи, свързани с преминаването към единната валута; практики на закръгляване до атрактивни ценови нива; и несправедливо ценообразуване от страна на фирмите в резултат на липса на прозрачност на цените и конкуренция в определени сектори.

Хърватия е доста специален случай в сравнение с предишни преминавания към еврото.

Това е първото преминаване към валутата, което се извършва в среда на висока инфлация в еврозоната. Този факт вероятно улеснява фирмите да начисляват повече, отколкото би било оправдано от увеличения на разходите или скокове в търсенето. Въпреки че хърватските власти са приложили няколко мерки, насочени към избягване на неоправдани увеличения на цените, включително сравнително дълъг период, през който трябва да се показват двойни цени, са докладвани необичайни увеличения на цените след преминаването към еврото, особено в сектора на услугите.

За първи път от 20 години: Защо с влизането си в еврозоната Хърватия трябваше да купи 2 тона злато?

За първи път от 20 години: Защо с влизането си в еврозоната Хърватия трябваше да купи 2 тона злато?

Каква е връзката между влизането в еврозоната и златните резерви?

Като цяло въздействието върху потребителските цени и възприемането на цените в Хърватия в допълнение към общата инфлационна тенденция изглежда е овладяно досега.

Въздействие на смяната на валутата върху цените

Ако погледнем по-отблизо, Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за януари и февруари 2023 г. той показва, че инфлацията в Хърватия е продължила тенденцията си на забавяне в годишно изражение, намалявайки от 12,7% през декември 2022 г. на 12,5% през януари 2023 г. и 11,7% през февруари 2023 г. 

Месечната инфлация беше 0,3% през януари 2023 г., което е по-малко, отколкото в някои други страни от еврозоната. Цените на храните и услугите се повишиха, докато цените на енергийните и неенергийните промишлени стоки се понижиха в сравнение с декември 2022 г. Тъй като някои компоненти на ХИПЦ показват ясно изразена сезонност, от Европейската централна банка (ЕЦБ) сравниха месечните данни за януари 2023 г. с регистрираните през месец януари през предходните десет години, за да се идентифицират необичайни отклонения от историческия модел.

Месец в еврозоната: Ето какви са истинските цени на храните в магазините в Хърватия

Месец в еврозоната: Ето какви са истинските цени на храните в магазините в Хърватия

Годишната инфлация на Хърватия през първия месец в еврозоната възлиза на 12.7 на сто

"Установихме, че месечният темп на растеж на цените на услугите през януари 2023 г. е необичайно висок в сравнение с миналите януарски показания. За разлика от това месечните увеличения на цените за другите компоненти бяха в съответствие с историческите модели. По-конкретно в сектора на услугите баровете, ресторантите, фризьорските салони, както и медицинските и зъболекарските услуги отбелязаха високо увеличение на цените", отчитат от ЕЦБ.

През февруари 2023 г. месечният растеж на хърватския ХИПЦ беше 0,2%, едно от най-ниските повишения в страните от еврозоната. В допълнение, всички компоненти на ХИПЦ, включително услугите, показват месечен растеж в съответствие с минали закономерности.

Хърватия в конфликт с търговците: Цените след въвеждането на еврото "пощуряха"

Хърватия в конфликт с търговците: Цените след въвеждането на еврото "пощуряха"

Около 40% от фирмите неоснователно са вдигнали цените след 1 януари