Платежоспособността на българите с просрочени задължения е на рекордно високи нива, като освен това се увеличава броят на извънсъдебните споразумения за плащане. Това показват данните от проучване на Агенция за събиране на вземания (АСВ), която управлява портфейл от задължения с номинал 1,65 млрд. лева.

"Факторите за тази благоприятна тенденция са относително ниската безработица и висока заетост, ръстът на доходите, в това число заплати и пенсии, исторически ниските лихви по банковите заеми и дори отчетената през изминалите три години инфлация, която обезценява натрупаните в миналото дългове", пишат от компанията.

Снимка 656097

Източник: АСВ

След анализ на над 550 000 борча, най-съвестни през 2023 г. са били жителите на Панагюрище, Димитровград и Габрово - три града с изградена индустрия. Постоянство през последните 2 години показват и във Велико Търново.

В дъното на класацията са Берковица и Самоков.

Изследване: Българските бизнес клиенти са най-нередовни платци в Европа

Изследване: Българските бизнес клиенти са най-нередовни платци в Европа

А Вие платихте ли си фактурата?

Добрият платец

Според наблюденията на АСВ потребителите до 29-годишна възраст се отърсват от лошото си име на проблемна група по отношение на планирането на личните финанси. За сметка на това, има влошаване при тези над 60 г. - макар да продължават да са по-коректни платци в сравнение с хората от средна възраст.

Снимка 656100

Източник: АСВ

Не е изненадващо, че просрочените до една година плащания се събират в много по-висока степен в сравнение с по-старите задължения. Събираемостта е най-добра при суми до 500 лева, най-лоша - при 1000-2000 лева.

Снимка 656098

Източник: АСВ

В сравнение с 2022 г. се наблюдава влошаване при плащането на просрочени задължения по потребителските кредити.

"Евентуални съкращения на работни места и прекъсване на тенденцията на увеличение на доходите в международни компании с филиали и производства в страната или местни фирми, които обслужват бизнеси извън България, в съчетание с ново ускоряване на инфлацията поради една или друга причина, също може да доведе до влошаване на добрата текуща форма в платежоспособността на българския потребител", предупреждават от компанията.

Колекторите: Абсолютната давност стимулира недобросъвестните платци

Колекторите: Абсолютната давност стимулира недобросъвестните платци

Решение на проблема с "вечния длъжник" трябва да бъде намерено, но настоящите текстове крият нови рискове

Пазарът на обезпечения

Според АСВ у нас все повече обезпечения по необслужвани заеми се продават на цени, много близки до пазарните, като причина за това е ръстът на инвестициите в имоти и тяхното поскъпване. Така вече цели 10% от общата събираемост се формират именно от реализацията на такива обезпечения.

"След 2022 г. се запазва трендът от предходните години да се продават повече жилищни имоти, следвани от търговски и индустриални активи. По-слаб е интересът към парцели и земи. В сравнение с предишни години обаче има повече покупки на парцели, подходящи за соларни паркове - в близост до електроразпределителната мрежа", става ясно от официалната информация.

Най-съвестните платци в България вече имат затруднения да плащат заемите си

Най-съвестните платци в България вече имат затруднения да плащат заемите си

Броят на необслужваните заеми в България от началото на годината се запазва сходен в сравнение с 2020 година и дори леко се понижава

Други 20-30% от приходите на АСВ се дължат на извънсъдебни споразумения и индивидуални цесии на обезпечени вземания: "Интересът към цесиите е генериран основно от по-високата платежоспособност, която стимулира част от потенциалните инвеститори да потърсят алтернативни методи за закупуване на имоти - чрез придобиване на съдебни вземания".