Когато служебният финансов министър Росица Велкова говори за предизвикателства пред дълговото финансиране на бюджетния дефицит и за нарастващ риск от ликвидна криза, много депутати приемат думите и за политическо плашило. При изслушването на министъра в народното събрание във вторник от парламентарната трибуна се чуха изказвания, че и преди сме имали трудности и пак успешно сме намирали финансиране.

Да и преди сме имали трудности и с цените на тока и с кризата 2009-а и с тази прези2014-а, но колкото и тежки да са били те, никога не сме имали проблем с това да пласираме колкото ни е необходимо дълг на международните и/или на вътрешните пазари. Това се случва за пръв път сега, когато само за осем месеца имаме две напълно провалени емисии и една частично пласирана. И то защото купувачите не искат да купуват на приемливи за фиска цени.

Първият провал дойде през април, когато правителството отхвърли поръчки за облигации със срок на погасяване 10 години и половина с общ номинал от 500 млн. лева и годишна лихва от 1.5%. Тогава от отхвърли поръчки при цена от 91.41 лева за 100 лева номинал. Сега финансите могат само да мечтаят за такава цена за ДЦК с такъв срок на погасяване.

Финансовото министерство не успя да емитира нов дълг от 200 милиона лева, отдалечаваме се от еврозоната

Финансовото министерство не успя да емитира нов дълг от 200 милиона лева, отдалечаваме се от еврозоната

Възможно е бюджетният дефицит да нарасне до 6,6% догодина

Частично осъществената емисия бе в края на септември, която правителството опита да пласира ДЦК с общ номинал от 200 млн. лева, но успя само за близо 150 млн. лева. При това ставаше дума за облигации с срок на погасяване от пет години и половина, носеща значително по-висока лихва - 3.2% годишно. И въпреки това средната цена по която бе постигната сделката бе с 95.69 лв. за 100 лева номинал, при която се формира средна доходност от 4.13% годишно.

Още тогава стана ясно, че при настоящата бюджетна и икономическа конюнктура средната годишна доходност, която правителството ще трябва да предлага за да пласира държавен дълг с матуритет до седем години може да надхвърли 5.5% годишно Сега тези прогнози са факт.

Преди 10 дни Министерството на финансите макар и трудно но успя да пласира ДЦК със срок на погасяване пет години и половина носещи лихва от 3.2% годишно при среднопретеглена цена от 89.04 лева за 100 лева номинал. Формираната средна доходност по тях бе 5.65% годишно.

И накрая дойде поредното преотваряне на емисията ДЦК с падеж юли 2026 г. На 24 октомври 2022-а- ден преди изслушването на финансовия министър в народното събрание за продажба бяха предложени облигации с общ номинал от 200 млн. лева, които носят 2.25% годишна лихва. Средната цена предложена за тях бе 88.43 лева за 100 лева номинал - по-лоши условия от постигнатите само преди две седмици за емисия с по-дълъг срок на погасяване. Министерството на финансите отказа да приеме тези условия и емисията бе канцелирана.

Впрочем именно сравнителните данни за пласмента на книжата от емисия с падеж през юли 2026-а илюстрират влошаването на дълговата конюнктура за държавата ни. Ако през септември 2022-а те са се пласирали на първичен пазар по цена 97.34 лева за 100 лева номинал , сега вече са поевтинели до 88.43 лева. И не е изключено тази цена да върви надолу.

Интересно каква ли ще е сега цената на едни книжа със срок на погасяване 10 години и половина, чиято цена от 91.41 лева за 100 лева номинал, през април се е виждала на правителството неприемлива? Сигурно 72-75 лева за 100 лева номинал за държавата днес ще изглеждат приемливи по отношение на десетгодишните й ДЦК.

И тук идва въпросът, ако цените и търсенето на български държавен дълг продължат да се влошават, как депутатите си представят, че което и да е правителство през 2023-а ще може да финансира дефицит от над 11 млрд. лева и да рефинансира падежираш дълг от 3 млрд. лева? И ако може, каква цена ще трябва да плати хазната - разбирай данъкоплатците граждани и фирми, за подобно усилие? А ако няма пари за финансиране на дефицита, не могат да се покрият разходите, които го формират. Така настъпват ликвидните кризи. А непосредствено след тях идват фалитите.

Без нов дълг фискалният резерв ще се окаже крайно недостатъчен още през януари

Без нов дълг фискалният резерв ще се окаже крайно недостатъчен още през януари

Бюджет 2022 може да бъде удължен и през 2023-а