На 25 юли Брюксел одобри включването на "Българско кисело мляко" като защитено наименование за произход (ЗНП) от България. Това ново наименование ще бъде добавено към списъка от 1 641 вече защитени селскостопански продукти, заяви митистърът на земеделието Кирил Вътев, който участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

"Българско кисело мляко" е млечен продукт, приготвен от сурово мляко от овце, крави, биволици, кози или смес от тях, произведени в България, както и симбиотична закваска от бактериите Lactobacillicus delbrueckii ssp.bulgaricus и Streptococcus thermophilus, които не са подложени на генетична модификация.

Продуктите със защитени географски означения са вид интелектуална собственост и поради това се ползват с особено висока степен на закрила от неправомерна употреба на наименованието, включително посредством двустранни търговски споразумения между ЕС и трети страни.

Благоприятните природо-климатични условия в страната способстват за развитието на млечнокиселата бактерия Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, която се използва при производството му.

"Този традиционен български продукт ни прославя по света заради полезните си свойства и с включването му в регистъра като защитено наименование за произход допълнително се създават условия за неговото популяризиране", коментира министърът на земеделието и храните Кирил Вътев.

Полската "Млековита" ще произвежда българско кисело мляко

Най-голямата частна компания за храни в Полша ще произвежда българско кисело мляко

Компанията е пред подписване на договор с България

Той посочи, че регистрацията ще даде на преработвателите конкурентно предимство на пазара, а за потребителите ще има допълнителна гаранция за произхода и качеството.

Регистърът се допълва с наименование, публикувано в Регламент на ЕК за вписване на наименование в регистъра "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" в броя на Официалния вестник на ЕС от 25 юли.

Вписването в европейския регистър е в резултат от съвместни усилия и сътрудничеството между сдружението и МЗХ в целия процес по кандидатстване - изготвяне на заявлението за регистрация и придружителната документация, търсене и подбор на доказателствени материали, както и отразяване на коментарите и препоръките на Европейската комисия.

"Българско кисело мляко" е вторият български продукт, регистриран като защитено наименование за произход на европейско ниво след "Странджански манов мед"/"Манов мед от Странджа".

Японската "Мейджи" ще инвестира в държавната компания за кисело мляко "Ел Би Булгарикум"

Японската "Мейджи" ще инвестира в държавната компания за кисело мляко "Ел Би Булгарикум"

За японците киселото мляко е символ на България

Сред европейските схеми за качество защитените наименования за произход обозначават продукти, при които е налице най-тясна причинно-следствена връзка между географския район на производство на продукта, с присъщите му природни и човешки фактори, както и качеството и характеристиките на въпросния продукт.

След влизане в сила на регламента само производителите, които произвеждат в съответствие с одобрената продуктова спецификация и това е удостоверено от контролиращо лице - сертифицираща фирма, могат да използват регистрираното наименование, означението "защитено наименование за произход" или абревиатурата му, както и специалния символ (лого) на ЕС, с който се обозначават тези продукти.

За целта следва да са преминали процедура по одобрение от МЗХ и да са вписани в регистъра на производителите на дадения продукт на уебсайта на министерството.

Индустрия за €75 милиарда: Българското розово масло влезе в регистъра за интелектуална собственост

Българският продукт, който става основна част от европейска индустрия за €75 милиарда

Секторът на географските означения има огромен принос за икономиката на ЕС