Стойността на инвестициите в офис площи възлиза на 2,5 млрд. евро през първото полугодие на 2022 г., което представлява 42% от общия инвестиционен обем в региона на ЦИЕ-15 (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Словакия и Словения.) 

Силна транзакционна активност е регистрирана в Полша, показва доклад на Colliers: "ExCEEding Borders: Офис пазарите в ЦИЕ-15 в турбулентни времена".

"Изчаквателният подход, възприет от много инвеститори, наред с други фактори, се дължи на повишената цена на финансиране, в резултат на нарастващите лихвени проценти и свързаните с тях разходи, като например лихвените суапове, които са се увеличили значително на годишна база. На някои западноевропейски пазари вече са регистрирани ранни признаци на корекции на цените, които се увеличават с между 25 и 50 базисни пункта, и можем да очакваме, че подобни промени ще последват и в Централна и Източна Европа", коментира Кевин Търпин, Регионален директор капиталови пазари, Colliers CEE.

Търсене на офис площи

Две години и половина след началото на пандемията е ясно, че промяната в очакванията на работната сила в посока да имат възможност за хибриден или изцяло дистанционен формат на работа, е постоянна. В проучване сред професионалисти от висшия мениджмънт на компании, базирани в Полша, 89 % от анкетираните посочват, че в техните организации е въведен хибриден модел на работа, а 2/3 от тях срещат съпротива при опитите си да върнат хората в офиса. Подобни нагласи се наблюдават и в други страни от региона. Средната пикова заетост на офисите през второто тримесечие на 2022 г. остава около 30% за ЕМЕА.

Първото тримесечие на 2022 г. и войната в Украйна създадоха нови предизвикателства и допълнителна непредсказуемост, невиждани от много години насам. Нарушенията във веригите на доставки, нарастващите разходи за материали и труд допълнително засилиха вече преобладаващия консервативен подход към разходите и фокуса върху непрекъснатостта на бизнеса.

Предлагане на офис площи

Случващото се оказва въздействие и върху предлагането. Въпреки че много наематели се стремят да оптимизират площите си, предлагането на първокласни офиси остава ограничено на повечето пазари в региона. Този проблем се усложнява от забавянето на решенията за стартиране на нови проекти или удължаването на графиците за строителство. Цялостната икономическа несигурност и покачването на цените принуждават наемодателите да бъдат по- консервативни по отношение на условията на наем и предлаганите стимули. Това от своя страна затруднява намирането на първокласни нови локации, както и адаптирането на съществуващите офис площи към изискванията на хибридната работна среда.

"В резултат на това наемателите са изправени пред все по-труден избор при наемането на офис пространство. То трябва едновременно да отговаря на нуждите на хибридния формат на работа, да има потенциал да привлича нови таланти и да притежава притегателна сила за настоящите служители, които вече са свикнали с удобствата на домашния офис", добавя Доминика Йедрак, директор Изследвания и консултантски услуги за Полша и ЦИЕ.

Свободните офиси

Заради по- високите разходи за строителство и ниската наличност в някои от най-търсените се наблюдава увеличение на наемите, особено за новопостроени сгради. В допълнение се очаква и повсеместно повишаване на ставките в резултат на инфлацията.

Цените на строителните материали

Изискванията за капиталови разходи за довършителни работи също стават все по- трудни за предвиждане и планиране. През първото и второто тримесечие на 2022 г. цените на строителните материали са се увеличили с 30% в сравнение със същия период на миналата година, като те варират значително в зависимост от групата материали. Това прави предвиждането на разходите за довършителни работи много трудна. Тенденцията вероятно ще се запази или дори задълбочи.