Наближаваме края на една много добра година за имотния пазар у нас. Цените на имотите се повишиха с нови между 10 и 15%, при сериозно повишение в обема на сключваните сделки. 

Какви бяха тенденциите при имотите през 2017-та година?

Годината премина под доминацията на продавачите. Това освен до повишение в цените на имотите, доведе до нова тенденция - сериозен ръст в продажбите на "зелено". Статистиката сочи, че над 90% от продажбите на имоти в София, се сключваха във фаза преди акт 16.

Слабото предлагане, върна на мода покупките на "зелено", а цените на този род имоти, със срок на завършване до две години, се повишиха значително, като се приближиха застрашително до тези на готовите имоти.

Ниският обем на завършваното строителство, което изоставаше, зад търсенето на имоти, инициира повишение на цените с около 15% средно в най-големите градове.

На пазара, в края на годината, започнаха да излизат продавачи, купили преди четири-пет години, с цел спекулация, които следствие на задържане на цените, бяха принудени да ги отдават под наем, в търсене на доходност.

Та какво можем да очакваме през следващата година?

Кои имоти са най-добри за инвестиции в София?

Кои имоти са най-добри за инвестиции в София?

Доходността от тях е в пъти по-голяма от тази при депозитите

Силното търсене се очаква да продължи, но да започне да се догонва от предлагането

Ръстът в цените на имотите размрази пазара и "отлаганите" във времето проекти от страна на предприемачите, бяха рестартирани. Това се очаква да повиши предлагането на имоти през следващата година, както и да разшири избора на купувачите.

В следващите няколко години на пазара за недвижими имоти се очаква да излязат над 800 хил. кв.м жилищна площ, като това е статистика за жилищните комплекси и сгради, получили разрешение за строеж през последните две години.

За първото деветмесечие на годината, въведените в експлоатация жилища се повишава с над 30%, спрямо същия период на миналата година.

В следствие на по-голямото предлагане, цените на имотите най-вероятно ще позабавят съществено темпа си на ръст и е много възможно да станем свидетели на поскъпването им с между 5 и 10% догодони, или под отбелязаното им повишение през последните две години.

Покупките на "зелено" могат да върнат крачка назад

Както вече споменахме, процентът на продажбите на "зелено" са много голям процент в момента. С нарастване на предлагането на готови имоти обаче, е напълно възможно да очакваме през следващата година понижение на този процент. При положение, че купувачите имат по-голям избор на предлагани жилища, а цените на имотите с акт 16, са доста изравнени с тези "на зелено", няма особено голяма логика да се поема допълнителен риск свързан с това дали имотът, не само ще бъде завършен на време, но изобщо ще бъде завършен.

Ще поскъпват или ще поевтиняват имотите в София?

Ще поскъпват или ще поевтиняват имотите в София?

Един анализ на пазарната ситуация

Новите тенденции ще окажат въздействие и върху предприемачите

По-голямата конкуренция между продавачите, по направление на очакваните издавани нови жилища, е много вероятно да окаже въздействие върху цените по няколко направления. На първо място на предприемачите най-вероятно ще се наложи да понамалят "завишените" цени, особено на строителството "на зелено", ако искат бързо да реализират имотите в новостартираните си проекти.

На второ място - търсеният маржин на печалбата от проектите може да претърпи известна корекция надолу, до едни много по-разумни и стабилни нива. Защото в противен случай, може да е налице риск за повторение на сценария от 2008-ма година и надуване на балона.

Лихвите ще спрат да падат и могат дори да поемат леко нагоре 

Един негативен фактор се очаква по направление на търсенето. Лихвите по ипотечните кредити, които в момента са при рекордно ниски нива, ще спрат да падат, като дори е възможно да поемат леко нагоре, през втората половина на годината.

Това ще е следствие на промяната на политиката на ЕЦБ и популярния EURIBOR, използван за изчисляване на плаващите лихви по ипотечните кредити.

Къде най-често грешат купувачите на имоти?

Къде най-често грешат купувачите на имоти?

6 неща, за които да внимавате

Наемите ще продължат да се повишават, но отново с по-слаби темпове

Силното поскъпване на имотите през последните две години, се отрази естествено и на нивата на наемите, в посока нагоре. В среда на слабо повишение на реалните доходи на населението обаче, наемните нива си имат естествени граници, които трудно могат да бъдат преминати, за по-сериозен период от време.

В допълнение, доходността от отдаване под наем на имотите, в момента е доста висока - в размер на около 5% във водещите градове, което дава резерв да видим стабилни наеми, дори и при евентуално по-нататъшно "разумно" поскъпване на имотите.

Догонващ ръст на второстепенните имотни пазари

Ръстът в цените на имотите през последните две години, бе основна тенденция във водещите градове на страната. До голяма степен, имотните пазари в по-малките градове и села, останаха леко в страни от тренда. Много е възможно, те да привлекат вниманието на инвеститорите през следващата година, предвид на наличието на "догонващ потенциал".