През последните месеци нормалният ход на живота се промени безпрецедентно в целия свят. Редица компании в България не бяха пощадени от икономическите сътресения и замразиха отчасти или напълно дейността си. За много от тях борбата се превърна в битка за оцеляване, а не за пазарен дял и надмощие. Време е да поставим ново начало!

Prospect Capital отново подава ръка на малкия и среден бизнес, който в момента изпитва затруднения. Компанията предлага до 12 месеца отложено изплащане на главницата за всички новоотпуснати кредити, размерът на финансиране е над 50 000 лв., като стремежът е клиентът да получи предварителен отговор на заявката си в рамките на до 24 часа. Бързината на вземане на решения, с която се отличава Prospect Capital, е ключово предимство за бизнеса в моментната обстановка. Навременният отговор дава свобода на кредитополучателите да следват плановете си за възобновяване на обичайните обороти на работа и да реализират възможностите си за развитие. За улесняване на рестартирането на бизнеса и преодоляване на влиянието на икономическата криза, Prospect Capital предлага отсрочка при изплащането на вноски по главницата. По този начин за срок до една година бизнесът има възможност да олекоти финансовите си задължения като се възползва от отложено изплащане на главницата. Предлаганото от кредитната институция финансиране има за цел да подпомогне развиващите се проекти до момента на монетизация.

Prospect Capital една година след старта: текущ портфейл от над 7 млн. лв.

Prospect Capital една година след старта: текущ портфейл от над 7 млн. лв.

Prospect Capital е компания за бизнес и ипотечно кредитиране, която оперира на българския пазар от 2018-та година. Специализира в предоставянето на мостови финансови решения чрез бизнес и ипотечни кредити, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители и още. В последните две години Prospect Capital е партньор на множество проекти от различен калибър, отпускайки заеми за милиони евро, като клиентите се възползват от безплатните консултации на финансовите експерти.

Prospect Capital e част от финансовата група за небанково кредитиране Management Financial Group, която оперира в Централна и Източна Европа и управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови решения.