Преди два дни бе оповестен доклада на Министерството на земеделието на САЩ за състоянието на световния зърнен баланс. В баланса за 2016/17 г. виждаме намаляване на прогнозата за производството на  пшеница в ЕС с 1 млн.т спрямо данните от юнския доклад до 156,5 млн. т, което е с 3,5 млн.т по-малко от миналогодишния рекорден резултат.  

Според водещи анализатори влошаването на прогнозните данни  се дължи на неблагоприятните агрометеорологични условия в страните основни производителки на пшеница в  Евросъюза и на първо място във Франция, пише SINOR.bg.

Анализаторите  отбелязват, че за  новата реколта в ЕС са засети рекордни по размер площи – 26,9 млн. хектара, но средният добив от декар се очертава да бъде с  2,2 на сто по-малък в сравнение  с предходния сезон - 5,83 тона.

Франция е в „истинския епицентър на бурята на бурите” и   реколтата  й  се очертава да бъде не само в количествено отношение  по-малка, но и с влошени качествени показатели на зърното. Фермерите от пшеничния пояс информират за широко  разпространение на гъбичните инфекции,  а и   жътвата изостава от нормалния за сезона график.

Снимка 244344

В същото време, според експертите на  USDA, ситуацията в източната и югоизточната част на ЕС (Румъния, България, Хърватия и Унгария) е много добра.

В новата редакция  на баланса за 2015-2016 г. виждаме редуциране на  прогнозата за френската реколта с 1,5 млн.т, спрямо юнските данни – до  40 млн.тона. Съвсем леко намаление  има в данните  за Германия и Дания. 

В същото време, прогнозните данни за Испания, Италия, Гърция, България, Унгария, Румъния, Хърватска, Словакия и Полша стават все по-дори.

Добивът от пшеница в Испания, например, се очаква да възлезе на 7,9 млн. тона, в сравнение с 6,9 млн.т прогнозирани през май. 

Новата румънска реколта от пшеница вече се оценява на 8,2 млн.т, а добивът в България – на около 5,15 млн. тона.