Данните за август в Турция на първо четене показват известен лъч в края на тунела. При компаниите, регистрирани като платци на ДДС, се наблюдава нарастване на оборота през август, показва последната национална статистика.

На годишна база общият оборот в стопанството се покачва с цели 23,5%, като най-голям е растежът в сферата на търговията (32,8%), следвана от индустрията (28,4%), строителството (5,8%) и услугите (5,2%). На месечна основа ръстът е от 3%.

Това изглежда като положително за икономиката, но през юли безработицата в страната не отчита промяна в сравнение с месец по-рано и остава на ниво от 13,4%. Сред младежите нормата на безработицата традиционно е още по-висока - 25,9%, което все пак е понижение спрямо същия месец на милата година от 1,2 процентни пункта.

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Турция опитва да изплати част от дълговете си, преди те да сринат икономиката ѝ

Въпреки това през 2020 г. кредитите ѝ ще нараснат, а съотношението дълг към БВП ще се влоши

Изваждайки индикатора от процентите обаче, като абсолютна стойност броят на безработните се покачва - от 4,1 млн. души през юни до 4,22 млн. души през юли. Предвид факта, че безработицата остава непроменена като дял от цялото население в трудоспособна възраст, въпросните около 120 хил. души вероятно са станали икономически неактивни, т.е. нито работят, нито активно търсят работа, което е силно негативен феномен, въпреки сравнително малкото им число.

Графика 1: Безработица в Турция

Същевременно търговският дефицит на страната се изстреля до най-високата си стойност от април насам, достигайки 4,6 млрд. долара през август. Ръстът му настъпва след три последователни месеца на свиване, а през август миналата година беше отчетен излишък от 3,3 млрд. долара, което по-скоро е изключение, тъй като южната ни съседка е нетен вносител.

Все пак това е доста по-голяма стойност, отколкото първоначално се очакваше, като анализаторите прогнозираха дефицитът да е в размер на 3,9 млрд. долара.

Графика 2: Търговски баланс

Водач при дефицита е секторът на търговията, който регистрира с 5,3 млрд. долара повече внос, отколкото износ, допринасяйки с 3,9 млрд. долара за общия дефицит на страната. Секторът на услугите отчита дефицит от 1,1 млрд. долара. По този начин към края на август общият търговски дефицит е в размер на 23,2 млрд. долара, а прогнозата е до края на годината неговата стойност да е 28,6 млрд. долара. Предвид това, че има още почти полугодие до нея обаче, той вероятно ще е значително по-голям.

Туризмът в България и по света рухва, но този подотрасъл в Турция очаква растеж за годината

Туризмът в България и по света рухва, но този подотрасъл в Турция очаква растеж за годината

За последните 12 месеца Турция е спечелила от здравния туризъм 1 млрд. долара – колкото за цялата 2019 г.

Друга относително тревожна тенденция е понижаването на условията на търговията. Индикаторът измерва стойността на стоките, които страната трябва да изнесе, за да си купи вносни такива. Ако неговата стойност е над 100 пункта, значи тя експортира по-скъпи продукти, отколкото внася.

Такъв е случаят с Турция, където през август индексът е на равнище от 108,5 пункта, което е едно от исторически добрите му представяния. Проблемът тук е тенденцията - след като достигна най-високата си стойност от четири години и половина насам през юли от 112 пункта, той отново тръгва надолу.

Графика 3: Условия на търговията

Това е трайна тенденция при южната ни съседка, а колкото по-висок е индикаторът, толкова повече стоките, които се експортират, са с висока добавена стойност. За последните 30 години условията на търговията са се свили с цели 28%.