Министърът на финансите Пламен Орешарски участва в откриването на двудневната международна конференция по вътрешен одит на тема „Ролята на вътрешния одит за ефективното управление и контрол ".

Форумът е организиран от Инстиута на вътрешните одитори в България с любезната подкрепа на проект „Инициатива отворено управление" на Американската агенция за международно развитие и Делегацията на Европейската комисия в България.

Конференцията в София събра световния елит в тази професия, като сред гостите беше  и Дейвид Ричардс, президент на Международния институт на вътрешните одитори.

Министър Орешарски заяви в изказването си, че международната конференция е от съществено значение за успешното развитие на  вътрешния одит в България и ще даде добра възможност за срещи и дискусии с водещи експерти в областта на вътрешния одит в глобален мащаб.

"Осигуряването на ефективен вътрешен одит на Структурните фондове е само едно от предизвикателствата пред бъдещото развитие на системата на Държавния вътрешен финансов контрол.", каза още Орешарски.

След приемането на нормативната уредба в областта на вътрешния одит в публичния сектор, от ключово значение е да се осигури активното му и цялостно прилагане и адаптиране, бъдещото успешно обучение на вътрешни одитори и тяхното професионално развитие.

Пламен Орешарски допълни, че Министерството на финансите има готовност и желание за сътрудничество с всички водещи организации в областта на вътрешния одит.