Политиката на румънското правителство за значително повишаване на минималната работна заплата през последните четири години не подобрява доходите на гражданите. Нацията се нарежда на първо място сред 15 страни в света, с това, че хората се оплакват, че парите им свършват преди заплата, според проучване, проведено от ING Groep NV.

Снимка 407980

69% от запитаните в Румъния отговарят с да на въпроса дали са оставали без средства преди следващата заплата, в сравнение със средно 51% за Европа, а предпочитаните им стратегии са да съкратят разходите си (63%) и да потърсят пари от семейство и приятели (42%), като помощта от близки е най-високата стойност за изследваните страни, с почти двойно по-висока стойност в сравнение с отчетената за Европа.

Проучването включва САЩ, Австралия, Турция, Люксембург, Холандия, Белгия, Франция, Великобритания, Австрия, Германия, Италия, Испания, Чехия, Полша и Румъния, а фокусът му са доходите, спестяванията и настроенията около пенсиониране в тези страни.

Румъния също така има и най-ниски спестявания. Въпреки че ЕЦБ държи лихвените проценти ниск, което не насърчава хората да пестят, цели 39% от запитаните румънци в проучването заявяват, че нямат спестявания в сравнение с 27% за Европа и САЩ. Водещата причина за това, посочват те е, че нямат достатъчно приходи (69%), сравнително висок за изследваните страни е и показателят за непредвидени разходи при Румъния (19%).

Снимка 407975

Източник: ING

Въпреки това румънците планират да се песионират сравнително млади (на 62,2 години) спрямо гражданите в другите страни на изследването. Изпреварват ги само респондентите от Люксембург (61,3) и Турция (57,6), макар, че, важно е да се отбележи сравнително по-голямата дисперсия в някои от страните. Страните с 2 пика имат различни референтни пенсионни възрасти за мъжете и жените, а тези с 3 са в преход, преминаващи към единна пенсионна възраст за двата пола.

Румънците са и сред страните, където респондентите планират да продължаватда работят и след пенсиониране - с 63% отговорили, че очакват да припечелват допълнително към пенсиите в сравнение със само 32% от отговорилите в Холандия.