Българите в голямата си част не спестяват системно, а даже тези, които все пак го правят, често вземат решения за парите си, които им носят загуби или пропуснати ползи - причината е както в ниската финансова култура, така и в липсата на достъпна информация. Това коментира по време на форума "Money.bg Лични Финанси" Светослав Велинов, началник на управление "Глобални пазари" в Банка ДСК.

"Проникването на всички видове инвестиционни продукти е много ниско, по наши данни - под 3% от общото финансово състояние. Основно се използват инвестиционни фондове, т.нар взаимни фондове. Масовият потребител не е запознат с възможностите, които му се предоставят", подчерта той и направи паралел със САЩ, където масово работещите заделят част от възнагражденията си, за да си гарантират доход след активна възраст и даже увеличават вноските си в моменти на корекция на капиталовите пазари.

Людмила Елкова, БНБ: Имаме да извървим дълъг път по отношение на финансовата грамотност

Людмила Елкова, БНБ: Имаме да извървим дълъг път по отношение на финансовата грамотност

Пренебрежимо малък брой българи използват данъчни облекчения

По думите му тук трябва да видим значително по-голяма активност както от страна на държавата, така и от страна на финансовите професионалисти и институции.

Снимка 661307

Източник: money.bg

"Трябва да се направи опростяване на начина, по който се предлагат различните финансови решения и продукти. В момента различни институции предлагат различни видове продукти често пъти или на неразбираем език, или просто информацията не е достатъчна", призна експертът.

Според него трябва да се работи и в посока на т.нар публични препоръки, които дават лесен и достъпен достъп до информация преди вземането на инвестиционни решения. Не на последно място, квалификацията на самите служители може да се повиши - за да бъде сигурно, че клиентът ясно разбира характеристиките, рисковете и ползите от продукта в краткосрочен и дългосрочен план.

Снимка 661308

Източник: money.bg

Според Велинов трябва да се насърчи включването на материали по финансова грамотност в програмите на училищата с цел от ранна възраст младите хора да имат основа, която после да надграждат. Това, на свой ред, може да се случва чрез семинари и събития.

"Money.bg Лични Финанси" дебютира със смислени дискусии и голям интерес

"Money.bg Лични Финанси" дебютира със смислени дискусии и голям интерес

Стотици посетиха първото събитие на живо на водещата бизнес медия на България

Ключова е ролята на държавата по отношение на регулацията и защитата на потребителите чрез налагането на стандарти за предлагането на финансовите инструменти, защитата на личните данни и избягването на злоупотреби и манипулации. Особено голям трябва да бъде фокусът върху уязвимите групи.

"И държавата, и обществото, и заетите във финансовия сектор имат роля в подобряването на финансовата култура на населението. Активности се случват и в момента, но с повече фокус върху тези инициативи бихме могли да постигнем значително по-бързо подобряване на финансовата култура, на благосъстоянието и на качеството на живот на населението", категоричен беше Светослав Велинов.

Цялата презентация гледайте във видеото!