На 10 юли България и Хърватия получиха зелена светлина от финансовите министри на Европейския съюз за влизането си в обменно-валутния механизъм ERM II, което е ключова стъпка към приемането на еврото.

Въпреки че, ако всичко върви добре, на тория двете държави биха могли да се присъединят към зоната в рамките на три години, реалността предполага, че те няма да успеят да отговорят на всички необходими критерии скоро, пише в свой анализ авторът на сайта Emerging Europe Никола Дордевич.

"Двете страни трябваше да поемат сериозни политически ангажименти, за да бъдат допуснати до ERM II. Наблюдаваната от Европейската комисия България пое такива в областта на надзора на небанковия финансов сектор, несъстоятелността, законодателството, свързано с борбата с корупцията и управлението на държавните дружества. В Хърватия основните ангажименти бяха свързани също с ограничаване на прането на пари, управлението на публичния сектор, финансовата и административната тежест върху бизнеса", посочва той.

Експерт: България може да прекара между 5 и 10 години в "чакалнята" на Еврозоната

Експерт: България може да прекара между 5 и 10 години в "чакалнята" на Еврозоната

Причина за това могат да се окажат някои неосъществени досега реформи, предупреждава икономист

Успоредно с това България и Хърватия ще трябва да работят в посока постигането на устойчива икономическа конвергенция, която е свързана с ценова стабилност, както още стабилност на публичните финанси, дългосрочните лихвени проценти и на валутния курс.

"Този процес вече започна и той беше в основата на решението на европейските институции за членството", посочват от хърватската търговска камара и добавят:

"Само амбицията обаче не е достатъчна. Трябваше да бъдат изпълнени критериите за сближаване, планът за реформи като част от кандидатурата на Хърватия за ERM II, трябваше да бъде приет, а сега трябва да бъде изпълнен.".

Германска рейтингова агенция: Влизането на България в ERM II ще понижи външните рискове

Германска рейтингова агенция: Влизането на България в ERM II ще понижи външните рискове

Властите обаче трябва да работят за елиминиране на корупцията и подобряване на съдебната система, смятат от Scope Ratings

Освен, че за двете членки усилената работа по въвеждането на всички реформи и по изпълнението на необходимите изисквания предстои, друг фактор отново идва на дневен ред. Според експертите от банка ING това са рейтингите.

През миналата година двете кандидатки получиха позитивна оценка в тази посока благодарение на фискалната си политика и стабилния си баланс - Ba2/BBB/BBB и за двете. Предстои обаче да стане ясно дали пандемията няма да бъде причина за ревизии през тази година.

Германска рейтингова агенция: Влизането на България в ERM II ще понижи външните рискове

Германска рейтингова агенция: Влизането на България в ERM II ще понижи външните рискове

Властите обаче трябва да работят за елиминиране на корупцията и подобряване на съдебната система, смятат от Scope Ratings

"Вярваме, че присъединяването на България и Хърватия към ERM II не означава, че процесът на приемане на еврото вече е на автопилот, тъй като двете страни все още са изправени пред сериозни предизвикателства", посочват от банката.

"Те са свързани с качеството за България - това на институционалната рамка и на върховенството на закона, както и с количеството за Хърватия що се отнася до устойчивостта на публичните финанси. Реалността е такава, че нито една от двете страни няма да изпълни всички критерии за конвергенция скоро", добавят експертите от финансовата институция.