България все още е привлекателна за големи чуждестранни инвеститори, а перспективите за инвестиции в страната остават добри, тъй като тя се възползва от възхода на световната икономика.

Около тази теза се обединиха участниците в дискусията "Макроикономически тенденции в инвестициите" в рамките на Investor Finance Forum, която събра макроикономисти, експерти от банковия сектор и финансисти.

По-малко инвестиции, но с по-висока добавена стойност

Спадът на чуждите инвестиции, който така активно се обсъжда в България напоследък, всъщност е валиден за целия регион на Централна и Източна Европа в годините след финансовата криза. Създадената брутна добавена стойност от чужди компании обаче се увеличава в страните от региона през последното десетилетие.

Чуждите компании вече имат значително присъствие в някои държави от ЦИЕ и създават значителен дял от брутната добавена стойност в икономиките им. Една от тях е и България, където този дял е 33%. Страната ни обаче е по-назад от Словакия и Унгария, където делът е около 50%, показва проучване на "УниКредит Булбанк", представено от главния й икономист Кристофор Павлов.

Макар и с по-малко чужди инвестиции, в България и ЦИЕ се създава повече добавена стойност след кризата от 2008 г.

Източник: Money.bg

Макар и с по-малко чужди инвестиции, в България и ЦИЕ се създава повече добавена стойност след кризата от 2008 г.

Това означава, че чуждите компании все повече инвестират в отрасли с по-висока добавена стойност, което прави икономиките от региона по-ефективни и увеличава заплатите в тях.

Макроикономистът Георги Ганев отбеляза, че трябва да се разглеждат не само преките чужди инвестиции като цяло, а най-вече капиталообразуващите инвестиции. Вложеното в създаване на производствен капацитет в българската икономика бележи доста по-малък спад в годините след кризата. Добавената стойност, която се генерира от чужди компании в България, пък дори се увеличава от 1/4 до 1/3 от общата брутна добавена стойност в икономиката ни.

По думите на Ганев България продължава да е привлекателна за преки чужди инвестиции, но все още има да догонва държави като Чехия.

"Сега ние сме само на 50% от средния стандарт на живот в Европа (в Чехия е 75%, б.р.), но трудовият ресурс продължава да е евтин. Ключовото е и ние да започнем да произвеждаме повече неща, които другите искат да използват. Там е най-голямата възвръщаемост", посочи икономистът.

България и Турция в надпревара за нов завод на Škoda

България и Турция в надпревара за нов завод на Škoda

Чешката марка ще строи нови фабрики, за да удовлетвори нарастващото търсене

Според Ганев България има потенциал да привлича големи инвеститори от ранга на Volkswagen, което ще се отрази и на компании от други отрасли на икономиката. Важно е бизнесът да успее да привлече и икономически неактивните българи, което ще увеличи общата заетост в страната. "Големият въпрос е дали повече хора в България ще се активират да работят и по-малко да не работят", каза икономистът пред Money.bg.

Друга възможност е квалифицирани българи да се върнат в страната ни от чужбина, което е допълнителен трудов ресурс за икономиката. Ако се върнат, те ще спрат да пращат пари на роднините си у нас, което ще накара и тях да започнат да си търсят работа.

Страната ни разполага с добри условия дори за производителите на електромобили (или батерии за електромобили).

"В България имаме добри традиции в електрониката и вече доказахме, че сме добри с компонентите, имаме установен автомобилен клъстер, който е познат в международен план. Засега привличането на подобен инвеститор е само възможност, която някой трябва да използва", посочи икономистът.

Най-голямата пречка за България пред привличането на чуждестранни инвеститори

Най-голямата пречка за България пред привличането на чуждестранни инвеститори

Мнението на експерта

България ще расте по-бързо от Румъния и страните от ЦИЕ

Кристофор Павлов потвърди прогнозата на UniCredit Group от началото на годината, че България ще изпревари Румъния по ръст на икономиката през 2019 г. и 2020 г.

"Предстои ускоряване на растежа на българската икономика през следващата година, тъй като строителния сектор превключи на по-висока скорост, навлизаме в период на усвояване на по-голяма част от европейските средства, а има и фискален стимул - планираните в държавния бюджет по-големи инвестиционни разходи и увеличаването на заплатите в публичния сектор, които ще увеличат разполагаемия доход на домакинствата", обясни Павлов пред Money.bg.

През следващите 10 години икономиката на България ще расте по-бързо дори от тези на страните в ЦИЕ като Унгария, Чехия, Полша и Словакия, прогнозира експертът. "Това е естествено, тъй като ние имаме да догонваме повече от тях", отбеляза Павлов.

Икономическият растеж и ниската безработица ще повлияят положително и на доходите в България.

В следващите 2 години България ще изпревари Румъния по ръст на икономиката

В следващите 2 години България ще изпревари Румъния по ръст на икономиката

Очаква се страната ни да стане лидер по растеж в региона

"Трябва да приветстваме случващото се на трудовия пазар у нас. Икономиката трябва да работи при пълна заетост, ако искаме доходите да нарастват и да настигнат тези в Централна и Западна Европа. Това може да изглежда трудно за бизнеса, но българските компании са достатъчно иновативни и ще намерят необходимите решения, за да бъдат конкурентоспособни в условията на бързо догонване на доходите в България спрямо тези на останалите по-развити икономики в Европа", обясни Павлов.

Според него България е достатъчно привлекателна за големи чуждестранни инвеститори в автомобилния сектор, тъй като вече има изградена добра база и експертиза, а работната сила е достатъчно квалифицирана, за да отговори на изискванията на подобни инвеститори.

"В България вече оперират някои от най-големите световни производители на автомобилни части, а в сектора са заети над 40 000 души. Това са сериозни компании, които планират да удвоят служителите и производството си у нас в следващите 4-5 години", посочи икономистът.

Павлов прогнозира, че през този период в страната ни ще влязат и нови инвеститори от автомобилния сектор. По-ниските разходи за труд в България също ще са бонус в тази насока.